Από 16-18 Ιανουαρίου οι εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, επαναλειτουργεί και ο Κορμακίτης το 2023-2024

Οι εγγραφές/μετεγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2023-2024, θα γίνουν όπως και την περσινή σχολική χρονιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Συγκεκριμένα, οι εγγραφές μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2023-2024 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 16 μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν την πιο πάνω χρονική περίοδο.

Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου (16-18 Ιανουαρίου 2023). Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο, θα υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.

Μετά τις 18 Ιανουαρίου 2023, όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή στα σχολεία, θα πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (Ε.Γ.Π.). Τα Ε.Γ.Π. θα ενημερώνουν, για τις νέες εγγραφές ή μετεγγραφές, τα σχολεία που επηρεάζονται.

Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Ε.Ο.Σ.) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05, με εξαίρεση το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου που έχει πενθήμερη απογευματινή φοίτηση).

Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες του κάθε Ε.Ο.Σ.

Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο, θα πρέπει να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, εντός των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (16-18 Ιανουαρίου 2023).

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να λειτουργήσει Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στον Κορμακίτη από την επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024, νοουμένου ότι υπάρξει ενδιαφέρον και γίνουν εγγραφές του απαιτούμενου αριθμού μαθητών/ριών.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο, όσοι/ες επιθυμούν να φοιτήσουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο Κορμακίτη θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα για εγγραφή του παιδιού τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας ή για εγγραφή στο σχολείο που ήδη φοιτά το παιδί τους, με βάση τις προαναφερθείσες οδηγίες.

Στη συνέχεια, για τα παιδιά υποχρεωτικής ηλικίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΔΔΕ 33 «Αίτηση για Μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) άλλης περιοχής» και να το παραδώσουν στο Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο Αγίου Μάρωνα, ανάλογα, την περίοδο 16-18 Ιανουαρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, αίτηση εγγραφής στο Νηπιαγωγείο Κορμακίτη μπορούν να υποβάλουν και για παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 – 48/12 χρονών, δηλαδή για όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 – 48/12 χρονών». Το έντυπο τοποθετείται, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα/ πιστοποιητικά σε κλειστό φάκελο και ρίχνεται στο ειδικό κιβώτιο στο Νηπιαγωγείο Αγίου Μάρωνα.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.

Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018.

Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2016  μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017.

Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες, για τη σχολική χρονιά 2023-2024 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Α.Ν.

Οι εγγραφές όλων των νέων μαθητών/ριών γίνονται στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή.

Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, κατά την περίοδο των εγγραφών.

Στις περιπτώσεις μαθητών/ριών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια σε Δημοτικό Σχολείο, τα οποία φοιτούν στις τάξεις Α΄-Ε΄, την παρούσα σχολική χρονιά, και ενδιαφέρονται για εγγραφή (α) στο Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ή (β) στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, η εγγραφή σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής.

Για τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία εξασφάλισαν μετεγγραφή για την παρούσα σχολική χρονιά, δεν απαιτείται η εκ νέου διαδικασία της μετεγγραφής, για να εγγραφούν στην Προδημοτική Τάξη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η εξέταση των αιτήσεων για μετεγγραφή θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 23 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2023. Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών.

Για τις εγκεκριμένες ή μη μετεγγραφές, τα οικεία Ε.Γ.Π. θα ενημερώσουν με σχετική επιστολή, μέσω τηλεομοιότυπου, τα επηρεαζόμενα σχολεία, το αργότερο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2023.

Τα σχολεία στα οποία έγινε η εγγραφή των παιδιών θα ενημερώσουν τους επηρεαζόμενους γονείς, την περίοδο 13-17 Φεβρουαρίου 2023, ώστε, εντός μίας εβδομάδας, να πάρουν τα έγγραφα από το ένα σχολείο και να κάνουν εγγραφή στο άλλο σχολείο ή να προβούν σε ένσταση, εάν το επιθυμούν.

Καμία εκκρεμότητα αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές δεν πρέπει να παραμείνει μετά την 24η Φεβρουαρίου 2023.

Εξάλλου, αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 – 48/12 χρονών, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2020.

Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο την περίοδο 16-18 Ιανουαρίου 2023.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας έχουν ως εξής:

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, Τηλέφωνο: 22800906, Τηλεομοιότυπο: 22305126, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, 4ος όροφος, 3011 Λεμεσός, Τηλέφωνο: 25870280, Τηλεομοιότυπο: 25305601, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας-Αμμοχώστου: Λεωφόρος Ελευθερίας 65, Ακίνητα Οικονόμου, 1ος όροφος, 7102 Αραδίππου, Τηλέφωνο: 24821350, Τηλεομοιότυπο: 24821380, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία Πάφου, Κτίριο Δ΄, 8011 Πάφος , Τηλέφωνο: 26804512, Τηλεομοιότυπο: 26306139, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy