Το σενάριο προβλέπει ανάκαμψη της οικονομίας το δεύτερο εξάμηνο

 

Ζημιές στην οικονομία μέχρι 2,2 δισ. ευρώ και αύξηση της ανεργίας στο 9%, προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών σε σημείωμα το οποίο εκδόθηκε χθες από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για ενημέρωση των επενδυτών σε σχέση με τον αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται λόγω του κορονοϊού.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, «το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 5 – 9,7% κατά το 2020, ενώ εκτιμάται ότι η ανεργία θα ανέλθει στο 9%, σε σύγκριση με 7,1% το προηγούμενο έτος». Εκτιμάται επίσης ότι «το έλλειμμα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να φθάσει περίπου στο 4% του ΑΕΠ το 2020, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες, καθώς και από τις προσωρινές δημοσιονομικές επιπτώσεις από τα σχετικά μέτρα».

Σημειώνεται ότι το 2019 το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε στα 21,9 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών, οι ζημιές θα φτάσουν μέχρι τα 2,2 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.481 άτομα, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,3% επί του εργατικού δυναμικού.

Στο σημείωμα αναφέρεται ότι «λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας σε σχέση με τον ποσοτικό προσδιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και λαμβάνοντας υπόψιν την ταχεία εξέλιξη των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο για κάθε χώρα να παράσχει ακριβείς και λεπτομερείς μακρο-οικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις. Στο πλαίσιο των προβλέψεων που θα παρουσιαστούν στο προσεχές Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2023», προστίθεται, «το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα σενάριο όπου η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία αναμένεται να πραγματοποιηθεί κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και στη συνέχεια να ανακάμψει το δεύτερο εξάμηνο του έτους». «Αυτή η ανάκαμψη», όπως αναφέρεται, «αναμένεται λόγω της διατήρησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (όπως η απασχόληση, οι επιχειρήσεις) μέσω της δέσμης μέτρων που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα».

Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, όπως αναφέρεται «δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι επί του παρόντος πολύ υψηλή, δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκτιμήσεις για το 2021 και τα επόμενα χρόνια. Αναμένουμε όμως ότι η οικονομία θα ανακάμψει και θα ακολουθήσει θετική πορεία ανάπτυξης, συνοδευόμενη από θετικές εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο», προστίθεται.

Στο σημείωμα σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό κόστος από τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν ανέρχεται στα 365 εκατ. ευρώ. Αναφέρεται ακόμη ότι «ο κυριότερος πολιτικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η διαφύλαξη της μακροοικονομικής σταθερότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να διατηρηθεί μια δημοσιονομική πολιτική με στόχο τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχεία μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ σε ικανοποιητικά πλαίσια».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου