2,3 δισ. ευρώ συσσωρευμένες οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας

60% παρουσιάζουν κώλυμα και ενδεχομένως να μην εισπραχθούν ποτέ


Το Τμήμα Φορολογίας έχει να παίρνει 2,3 δισ. ευρώ από φόρους και επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στο παρελθόν αλλά παραμένουν απλήρωτοι, κάποιοι εδώ και πολλά χρόνια, σύμφωνα με σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σημείωμα από τις πιο πάνω οφειλές ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ (σ.σ.: ποσοστό πέραν του 60%) παρουσιάζει προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα στην είσπραξή του, που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην εισπραχθούν ποτέ.

Το Τμήμα Φορολογίας παραθέτει πέντε κατηγορίες οφειλών, οι οποίες παρουσιάζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα.

Οι πέντε κατηγορίες είναι οι εξής:

• 477,3 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές για τις οποίες υποβλήθηκαν προσφυγές ή/και ενστάσεις.


• 498,1 εκατ. ευρώ αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία τελούν ήδη υπό πτώχευση/εκκαθάριση ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προς αυτή την κατεύθυνση.

• 70,3 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλέτες που έχουν αποβιώσει ή δεν μπορούν να εντοπιστούν από το Τμήμα Φορολογίας (π.χ. βρίσκονται στο εξωτερικό).

• 254,8 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλέτες οι οποίοι δεν διαθέτουν (και ούτε υπάρχει προοπτική να αποκτήσουν) περιουσιακά στοιχεία, ή πηγές εισοδήματος, ή πρόσβαση σε δανειοδότηση ή άλλα μέσα, ώστε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

Βοήθησε η νομοθεσία για τις ληξιπρόθεσμες


Τα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας δείχνουν ότι η νομοθεσία την οποία ψήφισε η Βουλή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έφερε αποτελέσματα, αφού μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018 εντάχθηκαν κάτω από διακανονισμό με σκοπό την εξόφλησή τους με δόσεις οφειλές ύψους 86,3 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα αυτό οδήγησε στη μείωση των συνολικών οφειλών προς το Τμήμα από 2,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, σε 2,3 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Παρά ταύτα το ποσό των καθυστερημένων οφειλών παραμένει πολύ υψηλό, ενώ μεγάλο μέρος του ποσού αυτού ενδέχεται να μην εισπραχθεί ποτέ. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στο σχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, έληξε στις 3 Ιανουαρίου 2019.

Ωστόσο σε περίπτωση που προκύψουν οφειλές που αφορούν περιόδους/έτη μέχρι και το 2015, υπάρχει η δυνατότητα ένταξής τους σε σχέδιο ρύθμισης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της οφειλής προς τον φορολογούμενο, υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ


Σύμφωνα με το σημείωμα οι οφειλές για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί ακόμη μέτρα ανήλθαν το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε 484,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 504,7 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο.

Η μείωση φαίνεται ότι οφείλεται στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, που έφτασαν στα 1,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 944,8 χιλ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης το τρίτο τρίμηνο επιβλήθηκαν ΜΕΜΟ για οφειλές ύψους 176,1 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 171,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα οι οφειλές για τις οποίες λήφθηκαν δικαστικά μέτρα μειώθηκαν στα 228,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 240,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.