20+1 προτάσεις για αναβάθμιση του συστήματος παιδικής φροντίδας και μέριμνας

Έλα στο Google News
  • Μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου κατέδειξε πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς
  • Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από το κράτος, σύντομα οι νέοι γονείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα

 

Κίνδυνος για λουκέτα

Το πρόβλημα με την έλλειψη δομών για προστασία και φροντίδα των παιδιών ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω της κρίσης του κορονοϊού σε περίπτωση που δεν ληφθούν άμεσα μέτρα από το κράτος. Όπως επισημαίνεται σε μελέτη, υπάρχουν μόλις 340 σταθμοί. Επισημαίνεται επίσης ότι από το 2013 (σ.σ.: που επιβλήθηκε το μνημόνιο) μέχρι το 2019 τερμάτισαν τη λειτουργία τους 85 σταθμοί, εκ των οποίων οι 73 ήταν ιδιωτικοί, 10 κοινοτικοί και οι δύο κρατικοί. Σημειώνεται ότι μόνο το 2013 τερμάτισαν τη λειτουργία τους 30 ιδιωτικοί σταθμοί, το 2016 άλλοι 11 και το 2018 άλλοι 13. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο της κρίσης του μνημονίου έκλεισε το 10,9% του συνόλου των ιδιωτικών σταθμών, καθώς και το 5,08% του συνόλου των κοινοτικών.

 

Πακέτο με 20+1 προτάσεις για αναβάθμιση του συστήματος παιδικής φροντίδας και μέριμνας κατέθεσε το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπάλληλων της ΠΕΟ μετά από μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (βλέπε δίπλα), η οποία κατέδειξε τα πολλά και σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς.

4Cd4Af1845274F7189Cb1852C531D346 Κυριο 1

Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

• Εκπόνηση ενός περιεκτικού και συμπεριληπτικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος φροντίδας και προστασίας παιδιών προσχολικής ηλικίας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση όλων ανεξαιρέτως των αγοριών και κοριτσιών που ζουν στην Κύπρο, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και από όλα τα οικονομικά και κοινωνικά υπόβαθρα.

• Διερεύνηση της δυνατότητας στήριξης του Σχεδίου Δράσης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία.

• Κατάρτιση εθνικής πολιτικής για το δημογραφικό πρόβλημα.

• Άμεση προώθηση των διαδικασιών για αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.

• Εκπόνηση σχεδίου για ενιαία συνεχιζόμενη κατάρτιση των παιδαγωγών στα κρατικά, κοινοτικά και ιδιωτικά κέντρα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη βάση των αναγκών των ίδιων των παιδαγωγών και των σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών που εφαρμόζονται διεθνώς.

• Εκπόνηση προγράμματος για την κατάρτιση των βοηθών που πρωτο-εισέρχονται στον τομέα της φροντίδας των παιδιών, σε όλες τις δομές, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

• Επιδότηση των οικονομικά ευάλωτων οικογενειών (π.χ. οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, μονογονιών, πολυμελών οικογενειών, μεταναστών), οι οποίες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις στις κρατικές δομές και εξαρτώνται από τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κέντρων και σταθμών παιδικής φροντίδας.

• Οικονομική στήριξη των κοινοτικών κέντρων (ΣΚΕ) για αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεών τους και του υλικο-τεχνολογικού τους εξοπλισμού για να καταστούν ανταγωνίσιμα έναντι των ιδιωτικών δομών και εξισορρόπηση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Απόδοση περισσότερων εξουσιών και κονδυλίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να αναλάβει δράσεις επέκτασης παροχής υπηρεσιών. Άμεση στήριξη στα ΣΚΕ που κινδυνεύουν να κλείσουν.

• Στήριξη στις αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες από τα κέντρα των πόλεων κοινότητες για δημιουργία νέων δομών τοπικά ή περιφερειακά.

• Οικονομική στήριξη των κοινοτικών και ιδιωτικών δομών για να επεκτείνουν τις υπηρεσίες βρεφοκομικής φροντίδας όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες προκλήσεις για παιδιά 0 – 3 χρόνων.

• Επέκταση των ωραρίων εξυπηρέτησης παιδιών από όλες τις δομές, προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες, για να γίνει κατορθωτή η εξυπηρέτηση γονέων οι οποίοι εργάζονται με βάρδιες και με μη-συμβατά ωράρια εργασίας.

• Οι επιθεωρήσεις των κέντρων και σταθμών φροντίδας και εξυπηρέτησης παιδιών να γίνεται με συστηματικό τρόπο και σε όλες τις δομές –κρατικές, κοινοτικές και ιδιωτικές.

• Δραστικότερη εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι γονείς συχνά κατέχουν πληροφορίες για τις αδυναμίες και τις δυνατότητες των παιδιών τους που είναι δύσκολο να εντοπιστούν στα κέντρα.

• Πρωτοβουλία για τη δημιουργία φόρουμ μεταξύ παιδαγωγών του ιδιωτικού, κρατικού και κοινοτικού τομέα με στόχο τη συστηματική επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, τα οποία θα ενδυνάμωναν την προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας και μέριμνας.

• Ανάληψη συντονισμένης δράσης από τους κοινωνικούς εταίρους για υποβολή προτάσεων και άσκηση παρασκηνιακής πολιτικής.

• Στήριξη των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων για τη δημιουργία νέων δομών σε χώρους όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση εργαζομένων, π.χ. μεγάλες εταιρείες, βιομηχανικές ζώνες, κυβερνητικές υπηρεσίες.

• Στήριξη των νέων αποφοίτων παιδαγωγικής και βρεφοκομικής επιστήμης για δημιουργία νέων δομών, με πιο απλουστευμένες διαδικασίες. Η πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί και να ωθήσει τη δραστηριοποίηση των νέων στον τομέα της φροντίδας και απασχόλησης παιδιών.

• Ανάληψη ενημερωτικής εκστρατείας από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για ενημέρωση του κοινού και των γονέων για το δικαίωμα στην πρόσβαση και ποιοτική προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση.

• Ανάλογες δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού για τα θέματα συσχετισμού της ανεπάρκειας δομών και της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής από τα Γραφεία των Επιτρόπων Διοικήσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων.

• Ο ρόλος των ίδιων των Επιτρόπων Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας των Φύλων στην εξάσκηση πίεσης για δράση από τα διάφορα κέντρα λήψεως αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.