• Συχνά ακατάλληλα τα ενοικιαζόμενα κτίρια
  • Και μελέτες πληρώθηκαν για άλλες λύσεις

Το Κράτος πλήρωσε 210 εκατ. ευρώ περίπου σε ενοίκια για τη στέγαση υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατά τα τελευταία εφτά χρόνια. Μάλιστα ενώ την περίοδο της κρίσης καταβλήθηκαν προσπάθειες και μειώθηκαν οι δαπάνες του Κράτους όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα κτίρια, τα τελευταία τρία χρόνια άρχισαν πάλι να αυξάνονται σε σημαντικό βαθμό.

Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης -με απάντηση σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη- τα τελευταία εφτά χρόνια (2010-2017) το Κράτος πλήρωσε 160,4 εκατ. ευρώ για την ενοικίαση γραφειακών χώρων και άλλα 49,2 εκατ. ευρώ για την ενοικίαση μη γραφειακών χώρων.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, οι οποίοι επίσης ενοικιάζουν κτίρια, χώρους στάθμευσης και μη γραφειακούς χώρους από τον ιδιωτικό τομέα, έναντι εκατομμυρίων ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία, το 2010 το Κράτος πλήρωσε σε ενοίκια 29,1 εκατ. ευρώ (22 εκατ. ευρώ για γραφειακούς χώρους και 7 εκατ. ευρώ για μη γραφειακούς χώρους), για τις ανάγκες στέγασης των υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών. Επίσης το 2011 το Κράτος πλήρωσε σε ενοίκια 30,9 εκατ. ευρώ (23,3 εκατ. ευρώ και 7,6 εκατ. ευρώ).

Το 2012 καταβλήθηκαν προσπάθειες για μείωση του κονδυλίου, με αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη για ενοίκια να μειωθεί στα 30,2 εκατ. ευρώ (22,7 εκατ. ευρώ για γραφειακούς χώρους και 7,5 εκατ. ευρώ για μη γραφειακούς χώρους. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και το 2013, με αποτέλεσμα η δαπάνη να μειωθεί περαιτέρω στα 27,4 εκατ. ευρώ (20,9 εκατ. ευρώ και 6,5 εκατ. ευρώ).

Επίσης το 2014 η δαπάνη για ενοίκια μειώθηκε στα 23,2 εκατ. ευρώ (18 εκατ. ευρώ και 5,2 εκατ. ευρώ). Ωστόσο από το 2015 η δαπάνη ξεκίνησε να αυξάνεται και πάλι, με αποτέλεσμα το Κράτος να πληρώσει σε ενοίκια 22,7 εκατ. ευρώ (17,7 εκατ. ευρώ για γραφειακούς χώρους και 5 εκατ. ευρώ για μη γραφειακούς χώρους). Επίσης το 2016 η δαπάνη αυξήθηκε περαιτέρω φτάνοντας στα 22,8 εκατ. ευρώ (17,6 εκατ. ευρώ και 5,2 εκατ. ευρώ). Ακόμη το 2017 η δαπάνη για ενοίκια αυξήθηκε περαιτέρω, φτάνοντας στα 23,4 εκατ. ευρώ (18,2 εκατ. ευρώ και 5,3 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα κτίρια τα οποία ενοικίασε το Κράτος για στέγαση υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών, αποδείχθηκαν ακατάλληλα. Μάλιστα, ορισμένα δεν διαθέτουν ούτε πιστοποιητικό έγκρισης,παρά το γεγονός ότι με βάση τη νομοθεσία η χρήση κτιρίου χωρίς πιστοποιητικό αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Τον Μάιο το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αγορά υπηρεσιών από οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους για τον εντοπισμό, ανάλυση, και αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών του Κράτους αναφορικά με την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων Ενέργειας, Εσωτερικών, Μεταφορών, Άμυνας, Γεωργίας, Εργασίας και Δικαιοσύνης, καθώς και τμημάτων και υπηρεσιών τους. Προς το σκοπό αυτό εντοπίστηκαν ακίνητα τα οποία διαθέτει το Κράτος όπως το τεμάχιο απέναντι από το Χίλτον, η περιοχή της κρατικής έκθεσης στη Μακεδονίτισσα, και έκταση γης στην περιοχή του ΡΙΚ στην Αγλαντζιά.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου