Νέα αύξηση των προβλέψεων ενόψει εκποιήσεων και πωλήσεων δανείων

Στα 22 δισ. ευρώ ανήλθαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εκ των οποίων τα μισά περίπου δεν καλύπτονται από συμφωνία αναδιάρθρωσης και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα.

Την ίδια ώρα παρατηρείται περαιτέρω μείωση του ρυθμού των αναδιαρθρώσεων, αλλά και αύξηση των προβλέψεων από πλευράς των τραπεζών, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα ετοιμάζεται για άλλες λύσεις όπως οι εκποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τον Φεβρουάριο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εγχώριες εργασίες των τραπεζών ανήλθαν στα 21,99 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 22,11 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 122 εκατ. ευρώ. Επίσης τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 12,02 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 12,08 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας νέα μείωση ύψους 61 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών ανήλθαν στα 11,84 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 11,66 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας αύξηση ύψους 185 εκατ. ευρώ.

Σε ποσοστό τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 45,3%, ενώ οι προβλέψεις έφτασαν στο 53,9%. Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν στην κορύφωσή τους τον Οκτώβριο του 2015, όταν ανήλθαν στα 27,43 δισ. ευρώ. Έκτοτε μειώθηκαν κατά 5,44 δισ. ευρώ, ωστόσο παραμένουν βουνό.

Νοικοκυριά

Στα εγχώρια νοικοκυριά τον Φεβρουάριο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στα 11,36 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 11,47 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 112 εκατ. ευρώ.

Επίσης τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 5,73 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,75 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση ύψους 14 δισ. ευρώ.

Ακόμη οι προβλέψεις των τραπεζών για τα δάνεια των νοικοκυριών ανήλθαν στα 5,68 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,55 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας αύξηση ύψους 126 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα νοικοκυριά κορυφώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2015, όταν έφτασαν στα 12,85 δισ. ευρώ. Έκτοτε μειώθηκαν κατά 1,49 δισ. ευρώ.

Σε ποσοστό τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στο 54,9%, ενώ οι προβλέψεις στο 50%.

Επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν στα 10,15 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,16 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 13,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση ανήλθαν στα 5,89 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,93 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση ύψους 46,2 εκατ. ευρώ.

Ακόμη οι προβλέψεις των τραπεζών για τα δάνεια των επιχειρήσεων ανήλθαν στα 5,91 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 5,86 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας αύξηση ύψους 56,9 εκατ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις επιχειρήσεις κορυφώθηκαν τον Απρίλιο του 2015, όταν έφτασαν στα 13,93 δισ. ευρώ. Έκτοτε μειώθηκαν κατά 3,78 δισ. ευρώ, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Σε ποσοστό τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων ανήλθαν στο 52,6%, ενώ οι προβλέψεις στο 58,3%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου