Αφορούν την περσινή χρονιά και καλύπτουν Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση

Σε 131 αιτήματα Μέσης Εκπαίδευσης για μαθητές ή και ομάδες μαθητών που παρουσιάζουν φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς ή παραβατικότητας ανταποκρίθηκε κατά την περσινή σχολική χρονιά η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ). Παράλληλα σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση στήριξε 140 περιπτώσεις μαθητών/τριών.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Ηλία Μυριάνθους ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Χαμπιαούρης αναφέρει ότι η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) Δημοτικής Εκπαίδευσης διατηρεί αρχείο για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών με παραβατική συμπεριφορά που στηρίζει κατόπιν αιτήματος του σχολείου στο οποίο φοιτούν.

Για το 2016-2017 η ΟΑΠ Δημοτικής Εκπαίδευσης στήριξε συνολικά 140 περιπτώσεις μαθητών/τριών με την εξής κατανομή ανά επαρχία: Λευκωσία: 32, Λεμεσός: 52, Λάρνακα: 31, Αμμόχωστος: 7 και Πάφος: 18 περιπτώσεις.

Για το 2017-2018 η ΟΑΠ στήριξε συνολικά 140 περιπτώσεις μαθητών/τριών με την εξής κατανομή ανά επαρχία: Λευκωσία: 35, Λεμεσός: 40, Λάρνακα: 38, Αμμόχωστος: 8 και Πάφος: 19 περιπτώσεις.

Στη Μέση Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2016-2017 η ΟΑΠ ανταποκρίθηκε σε 119 αιτήματα για μαθητές ή και ομάδες μαθητών. Στη Λευκωσία ανταποκρίθηκε σε 33 αιτήματα σχολείων, συνεργαζόμενη με το 57% των σχολείων, στη Λεμεσό ανταποκρίθηκε σε 49 αιτήματα και συνεργάστηκε με το 67% του συνόλου των σχολείων, στην επαρχία Λάρνακας ανταποκρίθηκε σε 17 αιτήματα σχολείων και στο γενικό σύνολο συνεργάστηκε με το 52% του συνόλου των σχολείων της Λάρνακας, στην επαρχία Αμμοχώστου ανταποκρίθηκε σε 6 αιτήματα από το 33% των σχολείων της επαρχίας και στην επαρχία Πάφου ανταποκρίθηκε σε 14 αιτήματα από το 41% του συνόλου των σχολείων της επαρχίας. Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ανταποκρίθηκε σε 131 αιτήματα παγκύπρια για μαθητές ή και ομάδες μαθητών που παρουσιάζουν φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς ή παραβατικότητας. Το ποσοστό αύξησης των συνεργαζόμενων σχολείων παγκύπρια με την ΟΑΠ στη Μέση Εκπαίδευση είναι 4% σε σχέση με το προηγούμενο σχολικό έτος.

Δυσκολία στην αναγνώριση του σχολικού εκφοβισμού

Σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό, το ΥΠΠ διαθέτει ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία τα σχολεία καλούνται να καταχωρίσουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 καταχωρίστηκαν 46 περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις καταχωρίστηκαν από σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (37 από τη Μέση και 4 από την Τεχνική Εκπαίδευση) και πολύ λιγότερες από τη Δημοτική Εκπαίδευση (5). Δεκαεννέα (19) από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν από σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας, δεκαοκτώ (18) από σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, οκτώ (8) από σχολεία της επαρχίας Λάρνακας και μία (1) από σχολείο της επαρχίας Πάφου. Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 καταχωρίστηκαν στην πλατφόρμα 18 περιπτώσεις. Οι περισσότερες περιπτώσεις καταχωρίστηκαν από σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης (16) και πολύ λιγότερες από τη Δημοτική Εκπαίδευση. Οκτώ (8) από τις περιπτώσεις καταγράφηκαν από σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας, εννέα (9) από σχολεία της επαρχίας Λεμεσού και μία (1) από σχολείο της επαρχίας Αμμόχωστου. Από τη μελέτη των περιπτώσεων διαφάνηκε ότι υπάρχει δυσκολία στην αναγνώριση του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και στο διαχωρισμό του σχολικού εκφοβισμού από άλλες μορφές βίας και παραβατικότητας που παρατηρούνται στα σχολεία. Ωστόσο όπως αναφέρεται το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο εκπόνησε έρευνα το 2017 με θέμα “Έκταση και Μορφές της Βίας στο Σχολείο και η Σχέση τους με το Κοινωνικό Φύλο”. Η έρευνα αναμένεται να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο, όπως σημειώνεται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (2018-2022), η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο 2018, προνοούνται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Δημιουργία συστήματος διαχρονικής συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων για τις μορφές και την έκταση της βίας στη σχολική μονάδα, τη συσχέτισή της με διάφορες παραμέτρους που καθορίζουν την ιδιαιτερότητα του σχολείου και το βαθμό οργάνωσης της σχολικής μονάδας να προλάβει και να διαχειριστεί τη βία. Η συλλογή δεδομένων θα χρησιμοποιείται από την ίδια τη σχολική μονάδα, με στόχο την παρακολούθηση του φαινομένου και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για πρόληψη και διαχείρισή του.
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχρονικής συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών συμπερασμάτων για τη βία στο σχολείο, σε επίπεδο Υ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων.
  • Εκπόνηση ερευνών που αφορούν τη βία στο σχολείο, οι οποίες θα εμπλουτίσουν την τράπεζα δεδομένων.

Ελένη Κωνσταντίνου

Μας έχεις Like στο Facebook ;