30 ερωτήσεις προς υποψήφιους Προέδρους

 • Καθημερινή ενημέρωση

  Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του Δρος Στέλιου Πλατή*

Ως ένας προβληματισμένος πολίτης, πα­ραθέτω πιο κάτω 30 βασικές ερωτήσεις σε θέματα οικονομίας, τις οποίες θεωρώ αυτο­νόητο ότι επιβάλλεται να απαντήσουν όλοι/ες οι υποψήφιοι για την πιο σημαντική δουλειά στην πατρίδα μας: αυτήν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα δεδομένων των συ­γκυριών στην περιοχή μας και διεθνώς.

 1. Πώς λογαριάζετε να αντιμετωπίσετε τον πληθωρισμό; Ποια τα προτεινόμενα μέτρα στο πρόγραμμα διακυβέρνησής σας;
 2. Θεωρείτε πως τα οριζόντια μέτρα δου­λεύουν; Δεν προκαλούν πληθωριστικές πιέ­σεις; Πώς αντιμετωπίζονται;
 3. Κρίνετε τα περίπου 300 εκ. ευρώ που η Πολιτεία έδωσε πίσω στην οικονομία αρκετά για να στηριχθεί η κοινωνία, δεδομένων των επιπρόσθετων εσόδων της από φόρους;
 4. Πώς μια 3μελής/4μελής οικογένεια θα ανακουφιστεί με 150-300 ευρώ εφάπαξ όταν τα εισοδήματά της είναι μόλις 10.000 ευρώ ετησίως; Πόσα χρειάζονται για στέγη, τρόφιμα, λογαριασμούς και καύσιμα; Τι προτείνετε;
 5. Πώς θα στηρίξετε τα υπερχρεωμένα νοι­κοκυριά τώρα που θα ανεβούν οι δόσεις τους;
 6. Τι λογαριάζετε να κάνετε για τα μη-εξυ­πηρετούμενα δάνεια; Ειδικά όσον αφορά στην πρώτη κατοικία;
 7. Πώς θα πετύχετε ο τραπεζικός τομέας να καταστεί ξανά χρηματοδότης της κυπριακής οικογένειας και επιχείρησης; Ποιες ενδεχομέ­νως άλλες εναλλακτικές λύσεις προτείνετε;
 8. Πώς θα αντιμετωπίσετε τη σχετική φτώ­χεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ως αποτέ­λεσμα της ακρίβειας και μειωμένης ανάπτυ­ξης που αναμένουμε;
 9. Τι προτείνετε για την αποκατάσταση της φήμης της Κύπρου στο εξωτερικό – απαραί­τητη για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
 10. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την αντα­γωνιστικότητα της πατρίδας μας που φθίνει;
 11. Το μέλλον διεθνώς οδηγεί στην πράσι­νη και αειφόρο ανάπτυξη. Ποιες είναι οι συ­γκεκριμένες / κοστολογημένες προτάσεις σας;
 12. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ολιγοπώλια; Αν ναι, πώς θα τα διαχειριστείτε;
 13. Ποια η θέση σας για τα πλαφόν; Γιατί αυτό προτείνεται στην ΕΕ (αν διαφωνείτε);
 14. Το τουριστικό μας προϊόν θεωρείται ακριβό σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς προ­ορισμούς. Πώς θα καταστούμε ανταγωνιστικοί μακροπρόθεσμα; Ποιο το κόστος της περιβαλ­λοντικής καταστροφής στο τουριστικό μας προϊόν και πώς αντιμετωπίζεται;
 15. Πού θεωρείτε θα πρέπει να τεθεί ο πή­χης για τον κατώτατο μισθό και γιατί;
 16. Ανισότητες μεταξύ δημοσίων και ιδι­ωτικών υπαλλήλων: τι προτείνετε για εξομά­λυνση της ανισότητας; Τόσο μισθολογικά όσο και σε συντάξεις και όρους εργασίας;
 17. Χαμηλές συντάξεις: Χιλιάδες συμπολί­τες μας λαμβάνουν συντάξεις πείνας και εξα­θλίωσης. Πώς λογαριάζετε να τους στηρίξετε;
 18. Θεωρείτε ότι το ΤΚΑ είναι βιώσιμο; Πότε αναμένεται να απαιτηθεί σημαντική στήριξη; Και πώς προτείνετε να στηριχθεί;
 19. Πώς θα διαχειριστείτε το τεράστιο έλ­λειμμα στα θέματα της οικονομικής στήριξης των δημοσίων νοσηλευτηρίων; Τι προτείνετε;
 20. Πώς θα διαχειριστείτε τα σημαντικά ελλείμματα (πόρων και διαδικασιών) που δι­αφαίνονται στο ΓεΣΥ; Θα αυξήσετε τις συνει­σφορές; Θα αλλάξετε τη φιλοσοφία του;
 21. Η άμυνα έχει αγνοηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα γεγονότα στην περιοχή επιβάλλουν ενίσχυσή των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων. Πώς θα τα χρηματοδοτήσετε;
 22. Πιστεύετε ότι υπάρχει διαφθορά στην Κύπρο; Αν ναι, πως θα την αντιμετωπίσετε;.
 23. Θα δούμε ένα λεπτομερές και κοστολο­γημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης;
 24. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρετε για την ανάπτυξη; Ειδικά σε θέματα τεχνολογίας;
 25. Τι μέτρα θα πάρετε για τη μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των φύλων;
 26. Πώς θα ενισχύσετε/στηρίξετε τους Κύ­πριους επιχειρηματίες που επιβαρύνονται σχεδόν διπλάσια από τους ξένους ιδιοκτήτες κυπριακών επιχειρήσεων;
 27. Η μεταρρύθμιση στην απονομή δικαι­οσύνης απέτυχε. Πώς εσείς θα τα καταφέρετε;
 28. Ποιες οι προτάσεις σας για προσιτή κα­τοικία στα νέα ζευγάρια;
 29. Η προεδρική εκστρατεία εκτιμάται να ανέλθει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα χρηματοδοτήσετε την εκστρατεία σας; Θα μά­θουμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας; Θα δημοσιο­ποιήσετε στοιχεία;
 30. Θα δούμε λεπτομερή κατάσταση πόθεν έσχες εσάς και της οικογένειάς σας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται διεθνώς;

* Οικονομολόγος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.