30ή επέτειος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

Από τη δηµιουργία της, την 1η Ιανουαρίου 1993, η ενιαία αγορά διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων σε µια ενιαία εσωτερική αγορά της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. έχει τη µεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσµο – φιλοξενεί 447 εκατοµµύρια καταναλωτές και 23 εκατοµµύρια εταιρείες. Σύµφωνα µε µελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οφέλη από την άρση των εναποµενόντων φραγµών σε µια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά θα µπορούσαν να ανέλθουν σε έως και 713 δισεκατοµµύρια ευρώ έως το τέλος του 2029.

Τον ∆εκέµβριο του 2022, κατά την έναρξη των εκδηλώσεων για τον εορτασµό της επετείου, η Επιτροπή παρουσίασε αναλυτικό έγγραφο σχετικά µε την κατάσταση της ενιαίας αγοράς 30 χρόνια µετά την ίδρυσή της και τον ρόλο της ως κινητήριας δύναµης για την ανθεκτικότητα της Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια του 2023 θα πραγµατοποιηθούν πολυάριθµες συζητήσεις, εκθέσεις και εκστρατείες που θα συνδιοργανωθούν µε τους ενδιαφερόµενους φορείς σε ολόκληρη την Ε.Ε. για την προώθηση των επιτυχιών της ενιαίας αγοράς και τη συµµετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το µέλλον της. Επιπλέον, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα εκδώσει ανακοίνωση στην οποία πέρα από τα οφέλη της ενιαίας αγοράς θα προσδιορίζονται τα κενά εφαρµογής και οι µελλοντικές προτεραιότητες για να συνεχίσει η ενιαία αγορά να διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο.

Η ανακοίνωση περιλαµβάνει επίσης δηλώσεις τής Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Επιτροπής για µια Ευρώπη Έτοιµη για την ψηφιακή εποχή, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, σύµφωνα µε την οποία τα τελευταία δύο χρόνια έδειξαν ότι η ικανότητα της Ευρώπης να απορροφά τους κραδασµούς βασίζεται σε µια ισχυρή ενιαία αγορά. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν ανέφερε ότι η ενιαία αγορά είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νοµικό πλαίσιο και πρέπει να διατηρείται, να βελτιώνεται και να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς.

H κατάσταση όµως της παγκόσµιας, αλλά και ευρωπαϊκής οικονοµίας, επί του εδάφους δείχνει µια διαφορετική εικόνα. Οι πολλαπλές κρίσεις που πλήττουν τους λαούς -κλίµα, ενέργεια, τρόφιµα, πληθωρισµός και η πρόσφατη πανδηµία- προκύπτουν από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται.

Η εσωτερική αγορά βασίζεται στις τέσσερις ελευθερίες- ελευθερία για αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαιο και ανθρώπους. Η ίδια η φύση του συστήµατος σηµαίνει ότι το µη δεδοµένο κέρδος µιας επιχείρησης είναι το πιθανό κέρδος µιας άλλης. Από την επιτάχυνση της ενιαίας αγοράς τη δεκαετία του ’90, ένα άνευ προηγουµένου κύµα ιδιωτικοποιήσεων έχει σαρώσει την Ευρώπη στο όνοµα της ελευθερίας της αγοράς. Ταχυδροµικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, αποκοµιδή απορριµµάτων και πάροχοι αερίου, ηλεκτρισµού και νερού. Ο ανταγωνισµός ήταν η θεµελιώδης αρχή. Η ανάπτυξη και το κέρδος ήταν οι στόχοι. 30 χρόνια µετά, είναι ακόµα.

Το αποτέλεσµα ήταν ένας αγώνας προς τον πάτο για εκατοµµύρια ανθρώπους. Οι καλοί µισθοί, οι ασφαλείς θέσεις εργασίας και τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα έγιναν φραγµοί στον ανταγωνισµό. Ταυτόχρονα, αυτός ο ανταγωνισµός δεν οδήγησε σε περισσότερες θέσεις εργασίας και δικαιότερες τιµές. Οι ιδιωτικές εταιρείες έκαναν τεράστια κέρδη ενώ οι πελάτες έπρεπε να δεχτούν τεράστιες αυξήσεις τιµών στην ενέργεια και τα τρόφιµα. Στον τοµέα της υγείας, οι περικοπές επικράτησαν παντού όπου δεν µπορούσε να υπάρξει κέρδος. Η επισφαλής εργασία έγινε ο κανόνας για εκατοµµύρια.

Η διαχρονική και συνεπής στάση της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η ευηµερία και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και των εργαζοµένων και όχι η εµµονή για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρηµατικών κερδών. Είναι καιρός να µπει το κοινό καλό πάνω από τα συµφέροντα του κέρδους και να οικοδοµηθεί ένα σύστηµα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, τη βιωσιµότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Η Οµάδα της Αριστεράς τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι ο καπιταλισµός ως ιδεολογία και η ελεύθερη αγορά ως όργανό του, έχουν ξεπεράσει την ηµεροµηνία λήξης. Η αγορά δεν µπορεί να λύσει τις πολλαπλές κρίσεις που προκαλούν οι ίδιοι.

Το ψήφισµα για την 30ή επέτειο της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. εγκρίθηκε στις 18/01/2023 µε 537 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 66 αποχές.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.