4,8 εκατομμύρια οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ – 8.545 στην Κύπρο

Περί τα 4,8 εκατομμύρια φοιτητές αποφοίτησαν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 8.545 στην Κύπρο και 69.929 στην Ελλάδα το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της Eurostat.

Σύμφωνα με την Eurostat, πάνω από το ένα τρίτο (34%) αυτών των φοιτητών αποφοίτησε από τις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία, τις επιχειρήσεις, τη διοίκηση ή το δίκαιο. Άλλοι τομείς σπουδών με μεγάλη αναλογία αποφοίτων το 2017 ήταν η μηχανική και η αρχιτεκτονική (15% των πτυχιούχων), η υγεία και η ευημερία (14%), οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (11%), οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, Τεχνολογίες – ΤΠΕ (11%) και εκπαίδευση (9%).

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν ιδιαίτερα μεγάλο ή ιδιαίτερα μικρό ποσοστό απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτούς τους διάφορους τομείς σπουδών αναφέρει η Eurostat:

Σε ό,τι αφορά κοινωνικές επιστήμες, δημοσιογραφία, επιχειρήσεις, διοίκηση και δίκαιο, το μερίδιο των αποφοίτων ήταν σχετικά χαμηλό στη Φινλανδία και την Ισπανία (από 26%), όπου το 2017 αντιστοιχούσε σε λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο όλων των αποφοίτων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (56% όλων των αποφοίτων).

Στη μηχανική, την αρχιτεκτονική και τα συναφή, το ποσοστό συμμετοχής των αποφοίτων στο Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Κύπρο (ποσοστό κάτω από 10%) ήταν σχετικά χαμηλό, σε σύγκριση με τα σχετικά υψηλά μερίδια της Γερμανίας (22%), της Πορτογαλίας (21% Αυστρία (20%).

Σε ό,τι αφορά τις σπουδές υπηρεσιών υγείας, το ποσοστό των πτυχιούχων ήταν κάτω από 8% στην Κύπρο, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την Ουγγαρία, ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο Βέλγιο (27%), και ακολουθεί η Σουηδία (23%), η Φινλανδία και η Δανία (από 21%).

Στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες το ποσοστό των αποφοίτων ήταν κάτω από 8% στη Σουηδία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Αυστρία, και πάνω από 14% στην Ιταλία (16%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (15%).

Στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη στατιστική και τις ΤΠΕ (ICT), στην Κύπρο, το Βέλγιο και τη Λιθουανία, το μερίδιο ήταν κάτω από 7%, ενώ το υψηλότερο καταγράφεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (17%), και την Ιρλανδία (15%).

Τέλος σε ότι αφορά την εκπαίδευση, το ποσοστό των πτυχιούχων στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν κάτω από 5% στην Ιταλία, τη Λετονία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (23%), στην Ισπανία και στην Ουγγαρία (από 17%).