465 εκατ. ευρώ εκροές από Κύπρο προς χώρες του εξωτερικού

Αντίστροφα εισέρρευσαν μόνο 233 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα από χώρες εντός της Ε.Ε. 

Αρνητικό είναι το ισοζύγιο της Κύπρου όσον αφορά τις εισροές και τις εκροές χρημάτων, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα το 2018 στάλθηκαν από την Κύπρο προς άλλες χώρες 465 εκατ. ευρώ, ενώ εισέρρευσαν μόνο 233 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η χώρα παρουσίασε αρνητικό υπόλοιπο, ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Οι περισσότερες συναλλαγές σχετίζονται με άλλες χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, από τα 465 εκατ. ευρώ τα οποία στάλθηκαν από την Κύπρο, τα 263 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα  202 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε χώρες εκτός της ΕΕ. Επίσης, από τα 233 εκατ. ευρώ τα οποία εισέρρευσαν, τα 135 εκατ. ευρώ ήρθαν από χώρες της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα 98 εκατ. ευρώ από χώρες εκτός της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των προσωπικών μεταβιβάσεων αποτελείται από ροές χρημάτων που αποστέλλονται από μετανάστες στη χώρα καταγωγής τους.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, το 2018 οι ροές χρημάτων που έστειλαν κάτοικοι της ΕΕ σε χώρες εκτός της ΕΕ, ανήλθαν σε 35,6 δισ. ευρώ, έναντι 32,6 δισ. ευρώ το 2017. Από την άλλη πλευρά οι εισροές στην ΕΕ ανήλθαν σε 10,9 δισ. ευρώ, παραμένοντας αμετάβλητες σε σύγκριση με το 2017. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα αρνητικό υπόλοιπο (-24,6 δισ. ευρώ) για την ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο.