5,4 δισ. ευρώ δάνεια σε κίνδυνο άμεσης εκποίησης

Υπάρχουν άλλα τόσα στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεωνΔάνεια ύψους 5,4 δισ. ευρώ βρίσκονται σε κίνδυνο άμεσης εκποίησης, αφού είναι μη εξυπηρετούμενα και δεν καλύπτονται από συμφωνία αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, το σύνολο των δανείων τα οποία συνδέονται με τις εγχώριες εργασίες των τραπεζών ανήλθαν στα 32,60 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,71 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 29,8%). Μάλιστα απ’ αυτά μόνο τα 4,34 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από συμφωνία αναδιάρθρωσης, ενώ τα υπόλοιπα 5,37 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συμφωνία και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. Σημειώνεται επίσης ότι άλλα τόσα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο αφού ούτε αυτά δεν καλύπτονται από συμφωνίες αναδιάρθρωσης. Ενδεικτικά στην ΚΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική) υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 6,70 δισ. ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν νοικοκυριά.

Παίρνουν ακίνητα και σβήνουν χρέη

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία συνδέονται με τις εγχώριες εργασίες των τραπεζών, μειώθηκαν κατά 424,7 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (από 10,13 δισ. ευρώ σε 9,71 δισ. ευρώ). Ωστόσο, η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το σύνολο των δανείων μειώθηκε κατά 344,3 εκατ. ευρώ (από 32,94 δισ. ευρώ σε 32,60 δισ. ευρώ). Μάλιστα τα δάνεια υπό αναδιάρθρωση μειώθηκαν κατά 260,7 εκατ. ευρώ (από 6,37 δισ. ευρώ σε 6,11 δισ. ευρώ).

Μεγαλύτερο το πρόβλημα στα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, το σύνολο των δανείων των εγχώριων νοικοκυριών ανήλθε στα 13,53 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,01 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 37%). Μάλιστα απ’ αυτά μόνο τα 2,23 δισ. ευρώ βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση, ενώ τα υπόλοιπα 2,78 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συμφωνία και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. Επίσης στις εγχώριες επιχειρήσεις το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 14,75 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,38 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα (ποσοστό 29,7%). Μάλιστα απ’ αυτά μόνο τα 1,92 δισ. ευρώ βρίσκονται υπό αναδιάρθρωση, ενώ τα υπόλοιπα 2,46 δισ. ευρώ δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συμφωνία και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση.

Έφυγαν 17,6 δισ. ευρώ από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΚΤ, από τον Δεκέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 σημειώθηκε μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες κατά 17,6 δισ. ευρώ ή ποσοστό 64,5%. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι «η σημαντική μείωση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 2018 οφείλεται, κυρίως, στη μεταφορά μεγάλου μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς και στην πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτοφυλακίων πιστωτικών ιδρυμάτων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων». Σημειώνεται ότι τα δάνεια τα οποία μεταφέρθηκαν στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν επιβαρύνουν πλέον τις τράπεζες, αλλά παραμένουν στην οικονομία και συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου