50% των µη εξυπηρετούµενων δανείων κινδυνεύουν άµεσα µε εκποίηση – Αρνούνται να συνεργαστούν τράπεζες και εταιρείες

Έλα στο Google News

Τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς δανείων αρνούνται να συνεργαστούν µε δανειολήπτες, προκαλώντας πονοκέφαλο και στην Κεντρική Τράπεζα

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Περισσότερα από τα µισά µη εξυπηρετούµενα δάνεια στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συµφωνία αναδιάρθρωσης και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άµεσα να οδηγηθούν σε µαζικές εκποιήσεις, οι οποίες θα προκαλέσουν ντόµινο οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων, καθώς χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα κινδυνεύσουν να βάλουν λουκέτο, ενώ θα µείνουν εκτεθειµένοι δεκάδες χιλιάδες εγγυητές. Φαίνεται µάλιστα ότι τα στοιχεία έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο και στην Κεντρική Τράπεζα, ενόψει και των επιπτώσεων της πανδηµίας.

Ενδεικτική είναι η επιστολή την οποία έστειλε ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς δανείων για άµεση αύξηση του ρυθµού των αναδιαρθρώσεων και λήψη µέτρων αύξησης της διαφάνειας, τόσο στις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται όσο και στις χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται.

Σηµειώνεται επίσης ότι -σε αντίθεση µε τη συνήθη πρακτική- η επιστολή του Κ. Ηροδότου δόθηκε στη δηµοσιότητα από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα, σε µια προσπάθεια προφανώς να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις προς τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, οι οποίες µε βάση τις καταγγελίες των οργανώσεων των δανειοληπτών φαίνεται ότι δεν συνεργάζονται και δεν εφαρµόζουν τον Κώδικα Συµπεριφοράς, καθώς και την οδηγία που προνοεί την «όσο το δυνατό αποτελεσµατική, δίκαιη και εποικοδοµητική διαδικασία διαπραγµάτευσης» για αναδιάρθρωση του κάθε δανείου.

Δάνεια ύψους 2,65 δις ευρώ εκτός αναδιαρθρώσεων

Τα ΜΕ∆ στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ανέρχονται στα 17 δις ευρώ περίπου, αλλά περισσότερα από τα µισά δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε συµφωνία αναδιάρθρωσης και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άµεσα να οδηγηθούν σε µαζικές εκποιήσεις.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Αύγουστο τα δάνεια στις εγχώριες εργασίες των τραπεζών ανήλθαν στα 28,39 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 4,99 δις ευρώ ήταν µη εξυπηρετούµενα. Από αυτά µόνο 2,34 δις ευρώ καλύπτονταν από συµφωνία αναδιάρθρωσης (46,9%).

Εκτιµάται ότι στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων το ποσοστό των δανείων τα οποία κινδυνεύουν µε εκποίηση είναι πολύ µεγαλύτερο. Στα νοικοκυριά υπάρχουν 11,59 δις ευρώ δάνεια, εκ των οποίων τα 2,67 δις ευρώ είναι ΜΕ∆. Απ’ αυτά µόνο 1,16 δις ευρώ ευρώ καλύπτονταν από συµφωνία αναδιάρθρωσης (43.3%).

Στις επιχειρήσεις υπάρχουν 14,69 δις ευρώ δάνεια, εκ των οποίων τα 2,08 δις ευρώ είναι ΜΕ∆. Απ’ αυτά µόνο 988 εκατ ευρώ καλύπτονταν από συµφωνία αναδιάρθρωσης (47.7%). Ακόµη, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν 9,48 δις ευρώ δάνεια, εκ των οποίων τα 1,71 δις ευρώ είναι ΜΕ∆.

Ωστόσο απ΄αυτά µόνο 804 εκατ ευρώ καλύπτονταν από συµφωνία αναδιάρθρωσης (47%).

Μειώθηκαν τα επιτόκια, αυξήθηκαν οι επιβαρύνσεις

Παιχνίδια µε τα επιτόκια και τις χρεώσεις παίζουν οι τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους σε βάρος των δανειοληπτών εν µέσω της κρίσης του κορονοϊού.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Αύγουστο µειώθηκαν τα επιτόκια, αλλά αυξήθηκαν οι συναφείς επιβαρύνσεις (π.χ.: κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων κ.λπ.) κυρίως στα δάνεια τα οποία καλύπτονται από τα σχέδια επιδότησης του επιτοκίου από το κράτος.

Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες φαίνεται ότι επιχειρούν να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις λόγω του ευρύτερου περιβάλλοντος χαµηλών επιτοκίων. Στα νοικοκυριά το επιτόκιο στα νέα στεγαστικά δάνεια µειώθηκε στο 2,17%, σε σύγκριση µε 2,21% τον προηγούµενο µήνα.

Ωστόσο το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) αυξήθηκε στο 2,82%, σε σύγκριση µε 2,78% τον προηγούµενο µήνα. Στα δάνεια των επιχειρήσεων για ποσά κάτω του 1 εκατ. ευρώ (τα οποία επίσης εµπίπτουν στα σχέδια επιδότησης του επιτοκίου από το κράτος), το επιτόκιο αυξήθηκε στο 3,33%, σε σύγκριση µε 3,3% τον προηγούµενο µήνα.

Αντίθετα, στα δάνεια των επιχειρήσεων για ποσά κάτω του 1 εκατ. ευρώ (τα οποία αφορούν κυρίως πολύ µεγάλες επιχειρήσεις) το επιτόκιο µειώθηκε στο 3,04%, σε σύγκριση µε 3,16% τον προηγούµενο µήνα.

Δάνεια σε επιχειρήσεις: 60% αφορούν τους πολύ µεγάλους

Η αύξηση των επιτοκίων, σε συνδυασµό µε τα πιο αυστηρά κριτήρια τα οποία έχουν εφαρµόσει οι τράπεζες, έχουν προκαλέσει προβλήµατα σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε δανεισµό.

Μάλιστα το πρόβληµα έχει επιδεινωθεί, καθώς, παρά το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο για την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων ύψους 1 δις ευρώ εγκρίθηκε από τη Βουλή από τον Απρίλιο, σχεδόν έξι µήνες µετά δεν έχει τεθεί ακόµη σε εφαρµογή.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, από την αρχή του έτους µέχρι τον Αύγουστο δόθηκαν νέα δάνεια (εξαιρουµένων των δανείων για σκοπούς αναδιάρθρωσης παλαιότερων πιστώσεων) ύψους 1,83 δις ευρώ.

Στις επιχειρήσεις δόθηκαν 941,2 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ωστόσο ότι τα 579,3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 61,5%) αφορούν αποκλειστικά τους πολύ µεγάλους, αφού πρόκειται για δάνεια πέραν του 1 εκατ. ευρώ το καθένα.

Επίσης στα νοικοκυριά δόθηκαν 888,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 698 εκατ. ευρώ αφορούν στεγαστικά δάνεια, 100,9 εκατ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια και 89,6 εκατ. ευρώ δάνεια για άλλους σκοπούς.

Πρωταθλητές στα υψηλά επιτόκια στην ευρωζώνη

Η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στα υψηλά επιτόκια µεταξύ των κρατών – µελών της ευρωζώνης. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (τα οποία αφορούν τις συστηµικές τράπεζες), τον Αύγουστο ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισµού για νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ανήλθε στην Κύπρο στο 3,2%.

Αντίθετα, ο µέσος όρος στην ευρωζώνη κυµάνθηκε στο 1,47%. Με βάση τα στοιχεία, η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση µε τα υψηλότερα επιτόκια.

Οι χώρες µε τα υψηλότερα επιτόκια είναι η Μάλτα (3,92%) και η Ελλάδα (3,38%), ενώ οι χώρες µε τα χαµηλότερα επιτόκια είναι η Ολλανδία (0,98%) και η Ιταλία (1,2%).

Επίσης ο σύνθετος δείκτης του κόστους δανεισµού για νέα δάνεια προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας ανήλθε στην Κύπρο στο 2,2%.

Αντίθετα, ο µέσος όρος στην ευρωζώνη κυµάνθηκε στο 1,32%. Με βάση τα στοιχεία, η Κύπρος βρίσκεται στην πέµπτη θέση µε τα υψηλότερα επιτόκια.

Οι χώρες µε τα υψηλότερα επιτόκια είναι η Ιρλανδία (2,73%) και η Ελλάδα (2,72%), ενώ οι χώρες µε τα χαµηλότερα επιτόκια είναι η Φινλανδία (0,75%) και η Πορτογαλία (0,83%).

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.