Στο 6,8% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας το 1ο τρίμηνο του 2023

Παρά την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων το πρώτο τρίμηνο του 2023, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 6,8% του εργατικού δυναμικού, σε σύγκριση με 6,6% το πρώτο τρίμηνο του 2022, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 33.394 άτομα (άνδρες 6,3%, γυναίκες 7,3%), έναντι 31.305 ατόμων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων μειώθηκε το 1ο τρίμηνο του 2023 στο 32,2%, από 34,2% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,7%.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 492.230 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,8%, γυναίκες 60,8%), σε σύγκριση με 474.631 άτομα (64,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 458.835 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,2% (άνδρες 66,4%, γυναίκες 56,4%) σε σύγκριση με 443.327 άτομα (60,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Απασχόληση

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,6%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,9% και για τις γυναίκες 73,7%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 77,3% (άνδρες 83,6%, γυναίκες 71,3%).

Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,6% σε σύγκριση με 63,6% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,7% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,9% και 2,4% αντίστοιχα.

Για το 1ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,4%, Βιομηχανία 17,2% και Γεωργία 2,4%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η μερική απασχόληση το 1ο τρίμηνο του 2023 αποτελούσε το 9,9% της συνολικής απασχόλησης ή 45.308 άτομα (άνδρες 7,4%, γυναίκες 12,5%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2022 ήταν 10,8% (άνδρες 8,7%, γυναίκες 13,2%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,2% ή 409.471 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 12,1% (49.358 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 88,9% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,5% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 16,0% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,7%, γυναίκες 13,4%) σε σύγκριση με 17,7% (άνδρες 19,3%, γυναίκες 16,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 51,1% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 16,7% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1 ο τρίμηνο του 2022 ήταν 50,7%, 15,0% και 34,3%.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy