60 χιλιάδες παλεύουν μεταξύ της ανεργίας και της υποαπασχόλησης με μισθούς πείνας

Η Κύπρος βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που έχουν ανικανοποίητη ανάγκη για απασχόληση

«Καμπανάκι» για την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων χτυπούν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Κύπρο, τα οποία δείχνουν ότι 60 χιλιάδες πρόσωπα, μεταξύ 20-64 ετών, παλεύουν μεταξύ της ανεργίας και της υποαπασχόλησης με μισθούς πείνας.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα και βασίζεται σε στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2021, δείχνει ότι ποσοστό 13% του εργατικού δυναμικού ηλικίας 20-64 ετών έχουν ανικανοποίητη ανάγκη για απασχόληση. Σημειώνεται μάλιστα ότι σε πραγματικούς αριθμούς το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 60 χιλιάδες πρόσωπα. Επισημαίνεται επίσης ότι το ποσοστό στην Κύπρο είναι το έβδομο υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ισπανία (21,9%), η Ιταλία (20,7%) και η Ελλάδα (19,9%), ενώ στην άλλη πλευρά του πίνακα βρίσκονται η Τσεχία (3,1%), η Μάλτα (3,8%) και η Πολωνία (5,1%).

Η μεγαλύτερη ομάδα όσων έχουν ανικανοποίητη ανάγκη για απασχόληση είναι οι άνεργοι που ανέρχονται σε 29 χιλιάδες ή ποσοστό 6,3%.

Ακολουθεί η ομάδα των υποαπασχολούμενων, οι οποίοι εργάζονται με μερική απασχόληση και ανέρχονται σε 19 χιλιάδες, ή ποσοστό 4,2% επί του εργατικού δυναμικού της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ομάδα με τα άτομα τα οποία είναι διαθέσιμα για εργασία, αλλά δεν αναζητούν και οι οποίοι ανέρχονται σε εννέα χιλιάδες ή ποσοστό 2%.

Στην τέταρτη θέση είναι η ομάδα με τα άτομα τα οποία αναζητούν εργασία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και οι οποίοι ανέρχονται σε δύο χιλιάδες ή ποσοστό 0,5%.

Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, 26 χιλιάδες περίπου νέοι ηλικίας 15-29 ετών βρίσκονται σε πλήρη αδράνεια, αφού δεν είναι ενταγμένοι στην απασχόληση, αλλά ούτε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Επισημαίνεται επίσης ότι στο τέλος Μαρτίου ήταν εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας συνολικά 13.818 πρόσωπα. Απ’ αυτούς οι 1.764 βρίσκονται στη λίστα αναμονής για περίοδο πέραν των 12 μηνών, 1.351 για 6-12 μήνες, 5.086 για 3-6 μήνες, 4.576 για 15 μέρες – 3 μήνες και 1.041 για 15 μέρες.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι από τους 13.818 εγγεγραμμένους άνεργους οι 4.072 είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, οι 5.246 μέσης γενικής εκπαίδευσης και οι 1.215 μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι από τους εγγεγραμμένους άνεργους 48 είναι κάτω των 20 ετών, 594 είναι μεταξύ 20 – 24 ετών, 1.608 είναι μεταξύ 25 – 29 ετών, 3.789 είναι μεταξύ 30 – 39 ετών, 3.062 είναι μεταξύ 40 – 49 ετών, 3.144 είναι μεταξύ 50 – 59 ετών, 1.500 είναι μεταξύ 60 – 64 ετών και 73 είναι άνω των 65 ετών.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.