Υπ. Οικονομικών: Προσχέδιο στην Κομισιόν την απορρόφηση των €968 εκ.

Κατά χθεσινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με την υποβολή του προσχεδίου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26/1/2021, για σκοπούς έναρξης διαβουλεύσεων με στόχο την οριστικοποίησή του και την υποβολή του τελικού Σχεδίου τον ερχόμενο Απρίλιο για έγκρισή του από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από πέντε Άξονες Πολιτικής: «Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία», «Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία», «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Προς μια ψηφιακή εποχή», «Αγορά εργασίας, εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο».

Το προσχέδιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ετοιμάστηκε με βάση το Περίγραμμα Στρατηγικής και των Αξόνων Πολιτικής του Σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21/8/2020 (Αρ. 89.919) και στη βάση συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τα κοινοβουλευτικά κόμματα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την απορρόφηση των €968 εκ. (τιμές 2018) που έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Σημειώνεται ότι το προσχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1.2 δις, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς. Από αυτά τουλάχιστον 37% θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων και τουλάχιστον 20% σε δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση.

Ενόψει του σημαντικού ρόλου που θα διαδραματίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων για την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων με νομοθετικές πτυχές, που θα αποτελούν προϋπόθεση για καταβολή των κονδυλίων της ΕΕ προς την Κύπρο, στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 16/12/2020, συστάθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και άρχισε στις 2/2/2021 διαβούλευση με την Επιτροπή, σε σχέση με το περιεχόμενο του Σχεδίου. Στη βάση της ίδιας Απόφασης, θα ακολουθήσει διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας με στόχο την περαιτέρω ευθυγράμμιση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης, που βρίσκεται υπό ετοιμασία υπό την αιγίδα του Συμβουλίου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.