Μπορέλ: Το Κυπριακό είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ

O ¾ðáôïò Åêðñüóùðïò ãéá ôçí ÅîùôåñéêÞ ÐïëéôéêÞ êáé ÐïëéôéêÞ ÁóöÜëåéáò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò ê. Josep Borell, óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí, Ëåõêùóßá 05 Ìáñôßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα της ΕΕ και η όποια λύση πρέπει να είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ στο μπλογκ του, ενώ σημειώνει ότι το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τονίζει ότι «η παρούσα προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων δεν ξεκινά από το μηδέν. Μπορούμε να βασιστούμε σε ένα νομικό πλαίσιο και συγκλίσεις από προηγούμενες διαπραγματεύσεις» υπογραμμίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ. Προσθέτει ότι τα μέρη έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην πενταμερή για την εξεύρεση λύσης στο πλαίσιο της ΔΔΟ και υπενθυμίζει το ψήφισμα 2561 των Ηνωμένων Εθνών.

Προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του στην Κύπρο τον ενεθάρρυναν η ετοιμότητα τόσο του Προέδρου Αναστασιάδη όσο και του Τ/ Κ ηγέτη Τατάρ να έρθουν σε επαφή με τον ΟΗΕ για να βρουν ένα κοινό έδαφος στην πορεία προς τα εμπρός». Παράλληλα, αναφέρει ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια την οποία θα βρουν χρήσιμη οι ηγέτες και τα Ηνωμένα Έθνη».

Υπογραμμίζει ότι «Το Κυπριακό είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ: η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ένωσης, τώρα και μετά την επανένωση. Η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται στενά με την επίλυση του Κυπριακού» επισημαίνει.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνει ακόμη ότι «το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι σχέσεις πλησιάζουν σε ένα σημείο καμπής μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο έτος 2020: η σχετική ηρεμία που βιώνουμε επί του παρόντος στη θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο και σε θέματα που σχετίζονται με τη διευθέτηση είναι εύθραυστη. Η πρόοδος στις συνομιλίες για το Κυπριακό είναι πιο σημαντική από ποτέ», τονίζει.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.