Πέρασαν επίσης τέσσερις συμπληρωματικοί ύψους 6,2 εκατ. ευρώ

 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε χθες τους προϋπολογισμούς ακόμη έντεκα ημικρατικών, συνολικού ύψους 681,5 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την εξέταση των προϋπολογισμών των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για το 2020. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στους οργανισμούς των οποίων δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο προϋπολογισμός τους για τη διενέργεια δαπανών για τον μήνα Ιανουάριο, ώστε να μη δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι προϋπολογισμοί οι οποίοι εγκρίθηκαν και οι πρόνοιες όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα για τον κάθε Οργανισμό είναι οι εξής:

• Οργανισμός Αναπτύξεως Γης. Έσοδα 30,25 εκατ. ευρώ και έξοδα 15,65 εκατ. ευρώ.

• ΑΤΗΚ. Έσοδα 349,14 εκατ. ευρώ και έξοδα 420,14 εκατ. ευρώ.

• Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έσοδα 2,64 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών. Έσοδα 11,70 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• ΚΟΑ. Έσοδα 40,70 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Έσοδα 110,60 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Έσοδα 1,85 εκατ. ευρώ και έξοδα 1,80 εκατ. ευρώ.

• Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έσοδα 13,50 εκατ. ευρώ και ισόποσα έξοδα.

• Οργανισμός Νεολαίας. Έσοδα 13,78 εκατ. ευρώ και έξοδα 14,28 εκατ. ευρώ.

• Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Έσοδα 20,39 εκατ. ευρώ και έξοδα 50,42 εκατ. ευρώ.

• Ειδικό Ταμείο Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία. Έσοδα 6,81 χιλ. ευρώ και έξοδα 98,05 χιλ. ευρώ.

Επίσης, η Βουλή ενέκρινε τέσσερις συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για το 2019, συνολικού ύψους 6,20 εκατ. ευρώ. Οι συμπληρωματικές πιστώσεις αφορούν τους εξής οργανισμούς:

• Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας 350 χιλ. ευρώ.

• ΚΟΑ 600 χιλ. ευρώ.

• ΘΟΚ 78,5 χιλ. ευρώ.

• Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 5,17 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών βρίσκονται επίσης οι προϋπολογισμοί τριών ημικρατικών οργανισμών και συγκεκριμένα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου. Η συζήτηση για τους υπό αναφορά Οργανισμούς ξεκίνησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε επειδή κατατέθηκαν αργοπορημένα και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για εξέτασή τους. Ωστόσο μετά την παραχώρηση της εξουσιοδότησης για τη διενέργεια δαπανών για τον μήνα Ιανουάριο, δεν αναμένεται να προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η εξέταση των τριών προϋπολογισμών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο και ακολούθως να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι οι Οργανισμοί οι οποίοι πήραν εξουσιοδότηση έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν δαπάνες που δεν υπερβαίνουν το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2019, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στον μήνα Ιανουάριο του 2019. Επίσης δεν μπορούν να διενεργούν δαπάνες για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς αλλά ούτε να πληρώνουν νέες θέσεις, μέχρι την ψήφιση του προϋπολογισμού τους.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου