Συνεχίζεται η αντικατάσταση των μόνιμων που αποχωρούν με έκτακτους

Νέες μαζικές προσλήψεις εκτάκτων στο δημόσιο δείχνουν τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 492 πρόσωπα και έφτασε στους 51.113, σε σύγκριση με 50.621 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων οι μόνιμοι εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 538 (από 35.726 σε 35.188), ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 1.030 (από 14.895 σε 15.925). Μάλιστα με τα νέα δεδομένα πλέον σχεδόν ένας στους τρεις στο δημόσιο, είναι έκτακτος.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία έξι χρόνια (Ιανουάριος 2013 – Ιανουάριος 2019) οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο δημόσιο μειώθηκαν κατά 5.367 πρόσωπα (από 40.555 σε 35.188) κυρίως λόγω των αφυπηρετήσεων, ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 7.384 (από 8.541 σε 15.925).

Σημειώνεται ότι οι έκτακτοι προσλαμβάνονται με διαφορετική διαδικασία σε σχέση με τους μόνιμους, αλλά μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου μετά την πάροδο των 30 μηνών. Μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις οι έκτακτοι καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, αλλά λαμβάνουν μειωμένα ωφελήματα σε σύγκριση με τους μόνιμους.

Ανά κατηγορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τον Ιανουάριο το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης ανήλθε στους 51.113 (35.188 μόνιμοι και 15.925 έκτακτοι), σε σύγκριση με 50.621 (35.726 και 14.895) τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 49.096 (40.555 και 8.541) τον Ιανουάριο του 2013.

Στη δημόσια υπηρεσία το εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 17.427 πρόσωπα (11.508 μόνιμοι και 5.919 έκτακτοι), σε σύγκριση με 17.155 (11.585 και 5.570) τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 17.988 (13.456 και 4.532) τον Ιανουάριο του 2013. Επίσης, στην εκπαιδευτική υπηρεσία το εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 13.589 πρόσωπα (9.895 μόνιμοι και 3.694 έκτακτοι), σε σύγκριση με 13.383 (10.060 και 3.323) τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 13.160 (10.801 και 2.359) τον Ιανουάριο του 2013.

Ακόμη, στις δυνάμεις ασφαλείας το εργατικό δυναμικό ανήλθε στους 12.558 (7.115 μόνιμοι και 5.443 έκτακτοι), σε σύγκριση με 12.535 (7.238 και 5.297) τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 10.073 (8.473 και 1.600) τον Ιανουάριο του 2013. Επιπρόσθετα το ωρομίσθιο εργατικό δυναμικό ανήλθε στα 7.539 πρόσωπα (6.670 μόνιμοι και 869 έκτακτοι), σε σύγκριση με 7.548 (6.843 και 705) τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 7.875 (7.825 και 50) τον Ιανουάριο του 2013. Σε ποσοστό το 68,84% του εργατικού δυναμικού της κυβέρνησης είναι μόνιμοι, ενώ το 31,16% είναι έκτακτοι.

Αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2015 το 82,6% ήταν μόνιμοι, ενώ μόνο το 17,4% ήταν έκτακτοι. Ανά κατηγορία, στη δημόσια υπηρεσία οι μόνιμοι αντιστοιχούν πλέον στο 66,04% και οι έκτακτοι στο 33,96%, ενώ το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 74,81% και 25,19%.

Επίσης, στην εκπαιδευτική υπηρεσία οι μόνιμοι αντιστοιχούν στο 72,82% και οι έκτακτοι στο 27,18%, ενώ το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 82,07% και 17,93%. Ακόμη, στις δυνάμεις ασφαλείας οι μόνιμοι αντιστοιχούν στο 56,66% και οι έκτακτοι το 43,34%, ενώ το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 84,12% και 15,88%.

Επιπρόσθετα στο ωρομίσθιο προσωπικό οι μόνιμοι αντιστοιχούν στο 88,47% και οι έκτακτοι στο 11,53%, ενώ το 2013 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 99,37% και 0,63%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

”Η κυβέρνηση με την πολιτική της δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση στα δικαιώματα των εργαζομένων”

“Τα χθεσινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αποτυπώνουν την απουσία ολοκληρωμένου πλάνου δράσης σε σχέση με το προσωπικό στη δημόσια υπηρεσία. Ενώ υπάρχει σημαντική μείωση του μόνιμου προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική αύξηση στο έκτακτο προσωπικό για να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που προκύπτουν”, ανάφερε ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης.

Ενώ πρόσθεσε ότι, “πέραν των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες και την έλλειψη διαφάνειας στην πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων, η κυβέρνηση κάνει πράξη την πολιτική της αναφορικά με την εργασία. Είναι ξεκάθαρο ότι στο δικό τους μυαλό τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να στραφούν από τις μόνιμες, στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, δημιουργώντας την ίδια ώρα ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα δικαιώματα όλων των εργαζομένων”.