Στη σημαντική πορεία του ΣτΕ αναφέρθηκε ο Γιώργος Λουκαΐδης

Στο πλαίσιο των εργασιών του Δευτέρου Μέρους της Συνόδου 2021 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης συμμετείχε σε συζήτηση στην Ολομέλειας του Σώματος, με θέμα το όραμα της Συνέλευσης όσον αφορά στις στρατηγικές προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Βουλή, σε παρέμβασή του, ο κ. Λουκαΐδης αναφέρθηκε στη σημαντική πορεία του ΣτΕ κατά τις τελευταίες επτά δεκαετίες, ως πυλώνα διαφύλαξης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Υπογράμμισε δε την ανάγκη περαιτέρω ενδυνάμωσης του ρόλου και της αξιοπιστίας του Οργανισμού, μέσω της ανάπτυξης της πολυμέρειας και της διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολύπλευρες προκλήσεις στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Ο κ. Λουκαΐδης είπε  ότι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των Συμβάσεων του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών προς ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις.

Σημειώνοντας τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσης του διαλόγου και του συντονισμού μεταξύ της ΚΣΣΕ και της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, ο Κύπριος βουλευτής χαιρέτισε το τετραετές στρατηγικό σχέδιο δράσης του Οργανισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται νέα, πιο ευέλικτα εργαλεία για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων. Επεσήμανε δε τη σημασία της οικονομικής συνεισφοράς των κρατών μελών στις δραστηριότητες του ΣτΕ και των παρεμφερών μηχανισμών του για την επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Οργανισμού στους κύριους τομείς δράσης του.

Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε επίσης στήριξη στην υπό συζήτηση ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάγκη ενεργότερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις δραστηριότητες του Οργανισμού και υπογράμμισε τον καίριο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων για μια πιο δημοκρατική, ασφαλή και συμμετοχική  κοινωνία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.