€23,14 δισ. το δημόσιο χρέος και €37,54 δισ. το ιδιωτικό

Στις 72 χιλ. ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλή χρέος, μετά την πρόσφατη έκδοση του κυβερνητικού ομολόγου ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Τράπεζας, στο τέλος Ιουλίου το δημόσιο χρέος βρισκόταν στα 21,64 δισ. ευρώ, ενώ το χρέος των εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρισκόταν στα 37,54 δισ. ευρώ.

Μετά την πρόσφατη έκδοση του κυβερνητικού ομολόγου το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στα 23,14 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους να αυξηθεί στα 60,68 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου ανέρχεται στα 842.155 πρόσωπα, εκ των οποίων 141.357 είναι κάτω των 15 ετών, 95.640 μεταξύ 15-24 ετών, 469.290 μεταξύ 24-64 ετών και 135.868 άνω των 65 ετών. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε κάτοικος Κύπρου χρωστά κατά μέσο όρο από 72 χιλ. ευρώ (από 27,5 χιλ. ευρώ για το δημόσιο χρέος και από 44.5 χιλ. ευρώ για το ιδιωτικό χρέος των εγχώριων νοικοκυριών και επιχειρήσεων).

€7,57 δισ. δημόσιο χρέος λήγει στα επόμενα τριάμισι χρόνια

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, με βάση στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να αποπληρωθούν 713 εκατ. ευρώ (309 εκατ. ευρώ ομόλογα εσωτερικού και 404 εκατ. ευρώ άλλα δάνεια).

Επίσης το 2019 θα πρέπει να αποπληρωθούν 1,33 δισ. ευρώ (199 εκατ. ευρώ ομόλογα εξωτερικού, 379 εκατ. ευρώ ομόλογα εσωτερικού, και 749 εκατ. ευρώ άλλα δάνεια), καθώς και ομόλογα ύψους 1,6 δισ. ευρώ τα οποία παραχωρήθηκαν στην Ελληνική στα πλαίσια της συμφωνίας για τη Συνεργατική.

Ακόμη το 2020 θα πρέπει να αποπληρωθούν 1,32 δισ. ευρώ (458 ομόλογα εξωτερικού, 76 εκατ. ευρώ ομόλογα εσωτερικού, 38 εκατ. ευρώ για το δάνειο από την Τρόικα και 744 για άλλα δάνεια). Επιπρόσθετα το 2021 θα πρέπει να αποπληρωθούν 1,23 δισ. ευρώ (300 εκατ. ευρώ ομόλογα εσωτερικού, 167 εκατ. ευρώ για το δάνειο από την Τρόικα και 748 εκατ. ευρώ άλλα δάνεια), καθώς και ομόλογα ύψους 1,4 δισ. ευρώ τα οποία παραχωρήθηκαν στην Ελληνική στα πλαίσια της συμφωνίας για τη Συνεργατική.

Δηλαδή συνολικά τα επόμενα τριάμισι χρόνια θα πρέπει να αποπληρωθεί χρέος ύψους 7,57 δισ. ευρώ. 10ετές ομόλογο: Προσφέραμε την 6η πιο υψηλή απόδοση στην ΕΕ Το δεκαετές ομόλογο το οποίο εξέδωσε πρόσφατα η Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, φέρει απόδοση ύψους 2,4%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΓΔΔΧ, «η έκδοση τιμολογήθηκε με τη χαμηλότερη απόδοση και το χαμηλότερο επιτόκιο που επιτεύχθηκαν ποτέ από την Κυπριακή Δημοκρατία για ομόλογο αναφοράς σε ευρώ που εκδόθηκε με τη μέθοδο της κοινοπραξίας».

Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόδοση την οποία πρόσφερε η Κύπρος είναι η έκτη πιο υψηλή μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μετά τη Ρουμανία της οποίας το δεκαετές ομόλογο διαπραγματευόταν χθες στο 4,82%, την Ελλάδα (4,09%), την Ουγγαρία (3,8%), την Πολωνία (3,24%) και την Ιταλία (2,84%).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου