Στο 74,80% η συμμετοχή στην Πάφο για τις προεδρικές εκλογές

Øçöïöüñïé áóêïýí ôï åêëïãéêü ôïõò äéêáßùìá óôéò åðáíáëçðôéêÝò ÐñïåäñéêÝò ÅêëïãÝò 2023, Ëåõêùóßá 12 Öåâñïõáñßïõ 2023. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

To 74,80% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων άσκησε στην εκλογική περιφέρεια Πάφου το εκλογικό του δικαίωμα, κάτι που μεταφράζεται σε 38.892 εκλογείς, από σύνολο 51.994.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων στην εκλογική περιφέρεια, καταμετρήθηκαν 37.884 έγκυρα ψηφοδέλτια ή ποσοστό 97,41%, 753 άκυρα ψηφοδέλτια ή ποσοστό 1,94% και 255 λευκά ή ποσοστό 0,66%.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην εκλογική περιφέρεια Πάφου εξασφάλισε ποσοστό 65,97% δηλαδή 24.992 ψήφους και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εξασφάλισε το 34,03% δηλαδή 12.892.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy