740 ηλεκτρονικές εκποιήσεις και εκατοντάδες νέες επιστολές σε δανειολήπτες

Τρίβουν τα χέρια τους τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων µετά την απόφαση των κοµµάτων του συνασπισµού Χριστοδουλίδη

Με 737 ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς και εκατοντάδες νέες επιστολές σε δανειολήπτες µε υποθήκη την κύρια κατοικία ή/και την επαγγελµατική τους στέγη υποδέχθηκαν οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων την απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής για διεύρυνση της διαδικασίας των εκποιήσεων.

Στην τελευταία συνεδρία της Ολοµέλειας της Βουλής το ΑΚΕΛ σε συνεργασία µε τους Οικολόγους κατέθεσαν πρόταση νόµου, µε τη µορφή του κατεπείγοντος, για επέκταση της στοχευµένης αναστολής των εκποιήσεων για τις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και µικρής επαγγελµατικής στέγης µέχρι τον Ιούνιο.

Πρόκειται για την ακριβώς ίδια νοµοθεσία (copy paste) που ψηφίστηκε ακόµη τέσσερις φορές απ’ όλα τα κόµµατα µε εξαίρεση τον ∆ΗΣΥ, και η οποία κρίθηκε συνταγµατική από το Ανώτατο ∆ικαστήριο. Σηµειώνεται µάλιστα ότι στο αιτιολογικό έγινε επίκληση ακριβώς των ίδιων λόγων όπως στις προηγούµενες περιπτώσεις, δηλαδή των συνεχιζόµενων οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδηµία και ο συνεχιζόµενος πόλεµος στην Ουκρανία, καθώς και το γεγονός ότι ακόµη δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή προγράµµατα στήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών, όπως το σχέδιο Ενοίκιο έναντι ∆όσης.

Αυτή τη φορά, όµως, τα κόµµατα τα οποία µετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη (∆ΗΚΟ, ∆ΗΠΑ και Ε∆ΕΚ) έκαναν στροφή και ψήφισαν µαζί µε τον ∆ΗΣΥ για διεύρυνση της διαδικασίας των εκποιήσεων περιλαµβάνοντας και τις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και µικρής επαγγελµατικής στέγης. Έτσι, απαλείφθηκε κάθε δίχτυ προστασίας φέρνοντας χαµόγελα στις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Μέχρι στιγµής έχουν δροµολογηθεί 737 ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, οι οποίοι περιλαµβάνουν χιλιάδες ακίνητα, ενώ παράλληλα έχουν σταλεί εκατοντάδες νέες επιστολές για κατοικίες και επαγγελµατικά ακίνητα, τα οποία προηγουµένως προστατεύονταν από το νόµο, ώστε να τεθούν και αυτά σε πλειστηριασµό το αµέσως επόµενο διάστηµα.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι σε 113 από τους 737 πλειστηριασµούς που έχουν δροµολογηθεί περιλαµβάνονται κατοικίες και διαµερίσµατα. Σηµειώνεται µάλιστα ότι σε 102 περιπτώσεις η αξία του ακινήτου είναι µικρότερη από 350 χιλ. ευρώ, που ήταν το όριο προστασίας µε βάση την προηγούµενη νοµοθεσία. Επίσης, υπάρχουν ακόµη 135 περιπτώσεις (62 κάτω από 350 χιλ. ευρώ) οικοπέδων και χωραφιών στα οποία υπάρχουν κτίρια, πολλά από τα οποία είναι κατοικίες και επαγγελµατικά υποστατικά. Στη λίστα υπάρχουν ακόµα 402 χωράφια, 60 οικόπεδα, 13 καταστήµατα, 5 γραφεία, µια βιοµηχανία, µια ξενοδοχειακή µονάδα και εφτά άλλοι επαγγελµατικοί χώροι.

Η πρώτη φορά που θεσπίστηκε νοµοθεσία για στοχευµένη αναστολή των εκποιήσεων µετά το ξέσπασµα της κρίσης του κορονοϊού ήταν στις 29/12/2020 και είχε διάρκεια µέχρι τις 31/3/2021. Ακολούθησε νέα νοµοθεσία στις 7/5/2021, αλλά µετά ο Νίκος Αναστασιάδης έκανε προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Μετά τη δικαίωση της Βουλής από το Ανώτατο, ακολούθησε νέα νοµοθεσία στις 12/1/2022 και στις 10/6/2022 και ανανεώθηκε τελευταία φορά στις 14/12/2022, λίγες βδοµάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Οι εκποιήσεις που έχουν δρομολογηθεί ανά επαρχία

Στη Λευκωσία έχουν δρομολογηθεί 257 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν 38 κατοικίες και διαμερίσματα (32 κάτω από 350 χιλ. ευρώ) και άλλα 57 οικόπεδα και χωράφια με κτίρια (28 κάτω από 350 χιλ. ευρώ).

Στη Λεμεσό 163 πλειστηριασμοί -22 κατοικίες και διαμερίσματα (20 κάτω από 350 χιλ. ευρώ) και άλλα 26 οικόπεδα και χωράφια με κτίρια (11 κάτω από 350 χιλ. ευρώ).

Στη Λάρνακα έχουν δρομολογηθεί 125 πλειστηριασμοί -14 κατοικίες και διαμερίσματα (όλα κάτω από 350 χιλ. ευρώ) και άλλα 23 οικόπεδα και χωράφια με κτίρια (5 κάτω από 350 χιλ. ευρώ).

Στην Πάφο 126 πλειστηριασμοί -23 κατοικίες και διαμερίσματα (22 κάτω από 350 χιλ. ευρώ) και άλλα 18 οικόπεδα και χωράφια με κτίρια (8 κάτω από 350 χιλ. ευρώ).

Στην Αμμόχωστο 66 πλειστηριασμοί -16 κατοικίες και διαμερίσματα (14 κάτω από 350 χιλ. ευρώ) και άλλα 11 οικόπεδα και χωράφια με κτίρια (8 κάτω από 350 χιλ. ευρώ).

Οι εκποιήσεις που έρχονται από τα µη εξυπηρετούµενα

∆εν υπάρχει πλέον δίχτυ προστασίας µετά την καταψήφιση της πρότασης του ΑΚΕΛ από τα κόµµατα τα οποία µετέχουν στη νέα κυβέρνηση (∆ΗΚΟ, ∆ΗΠΑ και Ε∆ΕΚ) και τον ∆ΗΣΥ, γεγονός που οδηγεί εκατοντάδες δανειολήπτες στις ηλεκτρονικές εκποιήσεις. Ήδη πολλοί έχουν παραλάβει σχετική επιστολή από την τράπεζα ή την εταιρεία εξαγοράς δανείων στην οποία βρίσκεται το δάνειό τους. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ανέρχονται σε 19 δις ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς (16,5 δις ευρώ περίπου) και τα υπόλοιπα στις τράπεζες (2,7 δις ευρώ). Από τα ΜΕ∆ στις τράπεζες 1,3 δις ευρώ αφορούν τα νοικοκυριά και 1 δις ευρώ τις επιχειρήσεις (εκ των οποίων τα 896 εκατ. ευρώ τις µικροµεσαίες).

Σηµειώνεται ότι τα περισσότερα ΜΕ∆ δεν καλύπτονται από συµφωνία αναδιάρθρωσης και ως εκ τούτου κινδυνεύουν άµεσα µε εκποίηση. Οι αναδιαρθρώσεις στις τράπεζες ανέρχονται σε 1,29 δις ευρώ, ήτοι 48% περίπου, ενώ στις εταιρείες εξαγοράς το ποσοστό είναι πολύ πιο χαµηλό.

Οι αυξηµένες δόσεις και ο κίνδυνος για νέα ΜΕ∆

Το ότι αφαίρεσαν το δίχτυ προστασίας στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας και µικρής επαγγελµατικής στέγης έρχεται στη χειρότερη ίσως στιγµή, λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Στην οικονοµία υπάρχουν περίπου 37,5 δις ευρώ δάνεια που αφορούν τα εγχώρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις (16,5 δις ευρώ στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και 22 δις ευρώ στις τράπεζες).

Τον Ιανουάριο 2023 (τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) ο µέσος όρος στα υφιστάµενα δάνεια των νοικοκυριών για αγορά κατοικίας µε πρόγραµµα αποπληρωµής στα επόµενα πέντε χρόνια έφτασε στο 3,39%, σε σύγκριση µε 1,61% στις αρχές του 2022. Επίσης, στα νέα δάνεια έφτασε στο 3,89% (µαζί µε τις συναφείς χρεώσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων κ.λπ.). Στις επιχειρήσεις έφτασε στο 4,50% (από 2,94% στις αρχές του 2022), ενώ στα νέα δάνεια έφτασε στο 4,82% για ποσά µέχρι 1 εκατ. ευρώ και 5,37% για ποσά πέραν του 1 εκατ. ευρώ.

Ελάχιστοι καλύπτονται από το σχέδιο Ενοίκιο αντί ∆όσης

Το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι ∆όσης εξαγγέλθηκε από το 2014, ωστόσο εννέα χρόνια µετά ακόµη αγνοείται. Το χειρότερο όµως είναι ότι µε τα κριτήρια τα οποία έχουν περιληφθεί στο κείµενο, το οποίο έχει σταλεί στην ΕΕ για έγκριση, δεν καλύπτονται παρά µόνο ελάχιστες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, θα µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι υπέβαλαν αίτηση στα σχέδια Εστία και Οικία και αξιολογήθηκαν ως επιλέξιµοι αλλά µη βιώσιµοι, καθώς και οι λήπτες κοινωνικών παροχών οι οποίοι είχαν ΜΕ∆ στις 31/12/2021, τα οποία παρέµειναν ΜΕ∆ στις 31/12/2022, µε εξασφάλιση την κύρια κατοικία τους αξίας µέχρι 250 χιλ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι για το σχέδιο Εστία το Υπουργείο Οικονοµικών είχε διαβεβαιώσει ότι θα κάλυπτε 15 χιλιάδες δανειολήπτες, αλλά λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών που εφαρµόστηκαν, υποβλήθηκαν 6398 αιτήσεις, εκ των οποίων µόνο 1049 πήραν έγκριση, 1912 κόπηκαν χωρίς να αξιολογηθούν, αφού κρίθηκαν ηµιτελείς, 2489 απορρίφθηκαν και 948 κρίθηκαν µη βιώσιµες.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy