800 εκατ. ευρώ δημοσιονομικό έλλειμμα το δεύτερο τρίμηνο

Έσοδα 1.585,7 εκατ. ευρώ και δαπάνες 2.386,0 εκατ. ευρώ


Έλλειμμα 800 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με πλεόνασμα 140 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσίασαν οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου του 2020, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο περιλαμβάνει έναν πλήρες μήνα lockdown, κατά τον οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε αναστολή εργασιών ή παρουσίαζαν σημαντικά μειωμένη δραστηριοποίηση, ενώ τα δημόσια οικονομικά είχαν επιβαρυνθεί με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των δημοσιονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο ΑπριλίουΙουνίου 2020, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 1.585,7 εκατ. ευρώ και οι συνολικές δαπάνες σε 2.386,0 εκατ. ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης παρουσίασε έλλειμμα της τάξης των 800,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με πλεόνασμα 140,4 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Δηλαδή η συνολική επιδείνωση ανήλθε στα 940 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Cystat, οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο ΑπριλίουΙουνίου 2020 ήταν φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών 631,3 εκατ. ευρώ (-27,1% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019), εκ των οποίων ο ΦΠΑ περιορίστηκε στα 446,2 εκατ. ευρώ (-20,5%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο 261,4 εκατ. ευρώ (-20,2%) και κοινωνικές εισφορές 484,5 εκατ. ευρώ (-19,0%).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιορίστηκαν στα 131,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση της τάξης του 22,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2020 ήταν κοινωνικές παροχές 761,2 εκατ. ευρώ (+3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019) και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) 641,1 εκατ. ευρώ (+3,3%). Ο λογαριασμός κεφαλαίου περιορίστηκε στα 87,6 εκατ. ευρώ (74,1 εκατ. ευρώ επενδύσεις και 13,5 εκατ. ευρώ κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με 107,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (95,7 εκατ. ευρώ επενδύσεις και 11,6 εκατ. ευρώ κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωση της τάξης του 18,4%.

Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε 331,0 εκατ. ευρώ (+40,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους). Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 284,6 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 296,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 12,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Όπως αναφέρει η Cystat, η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου του 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.06.2020

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News