85 εκ. ευρώ πρόστιμο για τις εκπομπές ρύπων στους ώμους των καταναλωτώνΗ 1η Νοεμβρίου σηματοδότησε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την ολοκλήρωση του Κυπριακού Σχεδίου Ενέργειας και Κλιματικής Πολιτικής έως το 2030. Δυστυχώς όμως, δεδομένης της σοβαρής σημασίας του σχεδίου για την οικονομία, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις κοινωνικές επιπτώσεις στην Κύπρο κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, ο χρόνος που δόθηκε για διαβούλευση είναι πολύ σύντομος, 15 μέρες. Και το τελικό σχέδιο πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Ο δρ Χαράλαμπος Έλληνας, ένας εμπειρογνώμονας στα ενεργειακά θέματα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα, ήταν ένας από τους λίγους που παρευρέθηκαν στην έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης θέλοντας να βοηθήσει την πατρίδα μας -και κατ’ επέκταση τη διεθνή κοινότητα- να πετύχει τους στόχους της στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην επίτευξη των στόχων της για μείωση των εκπομπών ρύπων, όπως έχει δεσμευτεί.

Στο 14% το πολύ αντί 24% η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Ο κ. Έλληνας, λοιπόν, σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Κύπρου σ’ αυτό τον τομέα σημειώνει ότι αυτές, μέχρι στιγμής για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου για το 2020, έχουν πέσει πολύ κάτω από τις προσδοκίες, στο βαθμό που θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 85 εκατ. ευρώ το επόμενο έτος για υπερβολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εκτός των συμφωνημένων στόχων –που είναι επιπλέον των €5 εκατ. ευρώ φέτος. Αυτό το κόστος θα μετακυλισθεί, φυσικά στους ώμους του Κύπριου καταναλωτή, ο οποίος είναι ήδη επιβαρυμένος με μια από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Οι ενδείξεις μέχρι τώρα, όπως δηλώνει στη «Χαραυγή», είναι ανησυχητικές. Χωρίς σημαντικά νέα μέτρα, η Κύπρος θα επιτύχει το πολύ 14% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το στόχο του 24%.

Ο Υπουργός Κώστας Καδής επιβεβαίωσε στη δημόσια διαβούλευση ότι η κυβέρνηση μελετά πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Υποσχέθηκε επίσης απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία που θα ακολουθήσει για να καταλήξει στο τελικό Σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους. Ας ελπίσουμε ότι αυτά θα συμβούν.

Ο διεθνής εμπειρογνώμονας υδρογονανθράκων σημειώνει ακόμα ότι με το νέο ευρωπαϊκό Green Deal -που μάλλον θα υποβληθεί τον Μάρτιο 2020- και την πιθανή αύξηση του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 στο 50% και ίσως στο 55%, υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί και η Κύπρος με αύξηση του 24% σε πιο υψηλά επίπεδα. Τότε οι προκλήσεις θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο.
Ο ίδιος τονίζει ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, με πολλά ερωτηματικά. Και με την πιθανότητα το Green Deal να επιβάλει πιο απαιτητικούς κλιματικούς στόχους, που αναμφισβήτητα θα πρέπει η Κύπρος να συναντήσει, η πίεση στην Κύπρο για επίτευξη των νέων στόχων θα αυξηθεί.

Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να επιτύχει η Κύπρος αυτή τη φορά και να εκπονήσει ένα Σχέδιο για την περίοδο 2021-2030 που να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ευρώπης για την αλλαγή του κλίματος, αλλά και για την οικονομία της χώρας, να συμβάλει στην καθαρή ατμόσφαιρα και να οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Νίκη Κουλέρμου