Ο «Άτλαντας των σαλιγκαριών της Κύπρου» καταδεικνύει ότι στη χώρα μας απαντώνται 86 διαφορετικά είδη σαλιγκαριών, εκ των οποίων τα 21 είδη (25% από τον συνολικό αριθμό) είναι ενδημικά είδη της Κύπρου.

Από αυτά, 25 είδη μπορούν να χαρακτηριστούν ως σπάνια στο νησί.

Ο «Άτλαντας των σαλιγκαριών της Κύπρου» προέκυψε με βάση αποτελέσματα δύο προγραμμάτων και από τα δεδομένα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της ΚρήτηςΠανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ) και εκδόθηκε με αυτό τον τίτλο.

Η έρευνα για τα είδη σαλιγκαριών που υπάρχουν στην Κύπρο διεξάχθηκε τα τελευταία χρόνια από ερευνητές του Συνδέσμου Προστασίας Άγριας Ζωής Κύπρου και του ΜΦΙΚ. Τα δύο τελευταία προγράμματα που διεξήχθησαν στην Κύπρο από την προαναφερόμενη ομάδα ερευνητών χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη των χερσαίων σαλιγκαριών στις περιοχές Natura 2000 της Κύπρου», με διάρκεια από το 2004 μέχρι το 2007, εστιάστηκε στη μελέτη χερσαίων σαλιγκαριών στις προστατευόμενες περιοχές.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη των σαλιγκαριών της Κύπρου» είχε ως στόχο την ολοκλήρωση της μελέτης για τα χερσαία σαλιγκάρια σε όλο το ελεύθερο νησί και την προκαταρκτική καταγραφή των σαλιγκαριών του γλυκού νερού και είχε διάρκεια από το 2009 μέχρι το 2012.

Αυτά παρέθεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων κ. Γιώργου Περδίκη, που ζήτησε πληροφόρηση για τα είδη σαλιγκαριών στην Κύπρο και αν υπάρχουν είδη τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Άννα Μισιαούλη