9 καυτά θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η γερµανική Προεδρία

 

  1. Προτεραιότητα η υγεία

Πρέπει να κάνουµε οτιδήποτε χρειάζεται για να σώσουµε ζωές και να ενισχύσουµε τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας. Η Γερµανία πρέπει να σταθεί απέναντι στις µεγάλες φαρµακευτικές εταιρείες και να εγγυηθεί το δικαίωµα στη θεραπεία.

  1. Οικονοµική Αλληλεγγύη

Χρειάζονται άµεσα αλλαγές που να επιτρέπουν την απευθείας χρηµατοδότηση των κρατών-µελών. Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να καταργηθεί και η συνοχή και η φορολογική δικαιοσύνη πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου.

  1. ∆ράση για το κλίµα

Χρειάζονται πολιτικές που θα ευθυγραµµίσουν την Ευρώπη µε τη Συµφωνία του Παρισιού και το στόχο για κλιµατική ουδετερότητα έως το 2040. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανοικοδόµησης µετά την πανδηµία!

  1. Φτώχεια και ∆ικαιώµατα των Εργαζοµένων

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους ζει σε συνθήκες φτώχειας. Πρέπει να εξασφαλιστούν τα κοινωνικά δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µέσω της προσθήκης ενός κοινωνικού πρωτοκόλλου στις Συνθήκες και της προσχώρησης στον αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

  1. Ανοίξτε το µαύρο κουτί!

Καθώς οι ιδιωτικές εταιρείες απαιτούν την απορρύθµιση της εργασίας και χορηγίες δισεκατοµµυρίων ευρώ, χρειαζόµαστε διαφάνεια -τώρα περισσότερο από ποτέ. Η Γερµανία πρέπει να τερµατίσει την προνοµιακή πρόσβαση των διαφόρων λόµπι στο «Μαύρο κουτί» -το Συµβούλιο!

  1. ∆ηµοκρατία και κράτος δικαίου

Η δηµοκρατία στην Ευρώπη κινδυνεύει! Επιθέσεις στην ελευθερία του Τύπου, τα αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών και τους µετανάστες, τους ανεξάρτητους θεσµούς και ρητορική µίσους προς την κοινότητα LGBTQIA + -όλα αυτά συµβαίνουν τώρα, εδώ στην ΕΕ. Ήρθε η ώρα για το Συµβούλιο της ΕΕ να ενεργήσει αποφασιστικά.

  1. Μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώµατα

Άνθρωποι πεθαίνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ λόγω της απουσίας µιας ανθρωπιστικής µεταναστευτικής πολιτικής. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται ως αντάλλαγµα για άλλα οφέλη -είναι αδιαπραγµάτευτα.

  1. Όχι σε µια Σιγκαπούρη στον Τάµεση

Η προεδρία πρέπει να αντιµετωπίσει τον εφιάλτη του Brexit. Χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προστασία των εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας που εξαρτώνται από το εµπόριο ΕΕ-ΗΒ. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να κάνει το καθήκον της ως εγγυητής της ειρήνης στο βόρειο τµήµα της Ιρλανδίας.

  1. Ψηφιακή ανασυγκρότηση

Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοηµοσύνη θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της και να δηµιουργήσει ασφαλείς χώρους επικοινωνίας. Η γερµανική Προεδρία πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές επιχειρήσεις συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy