Τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα προκύψουν από την επένδυση στο Πέρα Πεδί καθώς εκτός από τα δέντρα θα επηρεαστεί και το φράγμα του Κούρη, επισήμανε στον ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιβάλλοντος Αδάμος Αδάμου, σημειώνοντας ότι η όποια ανάπτυξη πρέπει να γίνει στη βάση σωστού σχεδιασμού.

Σημείωσε ότι γενικά αναπτύξεις επιτρέπονται ακόμα και σε περιοχές Νατούρα  εάν όμως λαμβάνονται αντισταθμιστικά μέτρα.

Εάν δοθεί άδεια, τόνισε, θα πρέπει να παρακολουθούν οι αρμόδιοι και τις εξελίξεις κατά την υλοποίηση του έργου και να παρεμβαίνουν.

Ο κύριος Αδάμου τόνισε ότι πρέπει σίγουρα να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι η περιοχή της ορεινής σταδιακά ερημώνεται από κατοίκους και το γεγονός ότι η κοινότητα τάσσεται υπέρ της συγκεκριμένης ανάπτυξης.

Χρειάζεται είπε, να γίνει καλύτερη μελέτη και καλύτερος σχεδιασμός σφαιρικά για να γίνει το καλύτερο που αφορά το περιβάλλον, την περιοχή και την κοινότητα.

Το πολιτικό σκέλος του θέματος θα συζητηθεί είπε ο κύριος Αδάμου, στην κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος την ερχόμενη Τετάρτη.