Φωτογραφία: Φίλιππος Χρίστου

Με δήλωση του Άριστου Δαμιανού το ΑΚΕΛ τοποθετείται για τις προτάσεις που κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, κ. Άντρος Κυπριανού, για τροποποίηση του Συντάγματος.

Αναλυτικά:

Θέλουμε ως ΑΚΕΛ να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για το γεγονός ότι σήμερα ξεκίνησε στην Επιτροπή Νομικών η συζήτηση των δύο προτάσεων νόμου που κατέθεσε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού αναφορικά με τροποποιήσεις – σημαντικές κατά την άποψη μας- του Συντάγματος που άπτονται της λειτουργίας ανεξάρτητων θεσμών και πιο συγκεκριμένα του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Παρουσιάσαμε στην Επιτροπή το σκεπτικό των προτάσεων νόμου, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεσμών ως μια συνεχή διαδικασία , ως μια αναγκαιότητα της κοινωνίας αλλά και της Κυπριακής Πολιτείας, την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς , την αναγνώριση του προβλήματος της απαξίωση προς τους θεσμούς από μεγάλο μέρος της κοινωνίας και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για  να ξανακτίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Επίσης, υπογραμμίσαμε την υποχρέωση μας να διασφαλίζουμε την εναλλαγή προσώπων και την ανανέωση και σε πρόσωπα αλλά και σε νοοτροπίες και βεβαίως την ανάγκη το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας -το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί λόγω του γεγονότος ότι πολλά άρθρα είναι θεμελιώδη- στο βαθμό που μας επιτρέπεται, να το εκσυγχρονίζουμε, με φειδώ πάντοτε, και να το προσαρμόζουμε στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και της κυπριακής Πολιτείας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα εξηγήσαμε τις βασικές πτυχές των δύο προτάσεων για τροποποίηση του Συντάγματος οι οποίες ουσιαστικά συνίστανται στα εξής σημεία :Σε ότι αφορά το ζήτημα της θητείας, να αρθεί η πρόνοια για θητεία μέχρι αφυπηρετήσεως η οποία δημιουργεί φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως πριν είκοσι ή τριάντα χρόνια να ήταν αποδεκτά και φυσιολογικά αλλά σήμερα το να βρίσκεται κάποιος αξιωματούχος σε μια καρέκλα για τριάντα χρόνια αντιλαμβάνεστε δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.  Την ίδια ώρα, συζητήσαμε και εξηγήσαμε τις προϋποθέσεις που πλέον, με δική μας εισήγηση, θα πρέπει να συντρέχουν με τον διορισμό των ανεξάρτητων αυτών αξιωματούχων. Συγκεκριμένα, η βασική πρόνοια είναι ότι το αξίωμα του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και κατ’ αναλογία αυτό του Γενικού και Βοηθού Γενικού Ελεγκτή  δεν δύναται να πληρωθεί από πρόσωπο το οποίο υπηρέτησε στο αξίωμα του Υπουργού κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος θα προβεί στο διορισμό. Αυτονόητα, θέλουμε να αποκλείσουμε φαινόμενα διαπλοκής όπου ένα άτομο που υπηρετεί σε μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα να βρίσκεται Ελεγκτής – είτε σε νομικό επίπεδο είτε σε οικονομικό-και να καλείται να κρίνει τις πράξεις και παραλήψεις αυτής της κυβέρνησης. Θέλοντας να δώσουμε και το στοιχείο της πολιτικής αμεροληψίας, το σημείο β της πρότασης μας προνοεί ότι δεν δύνανται να πληρωθούν αυτές οι θέσεις από πρόσωπα που, κατά τον χρόνο του διορισμού, έχουν την ιδιότητα του Βουλευτή ή κατέχουν κατά τον ίδιο χρόνο του διορισμού ανώτερη θέση στην Οργανική Δομή πολιτικού κόμματος. Αυτό συναρτάται με τον επηρεασμό των αποφάσεων και στη διαμόρφωση αποφάσεων των πολιτικών κομμάτων.

Τούτων λεχθέντων θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής : Σε καμιά περίπτωση δεν υιοθετούμε την ισοπεδωτική και γενικευμένη απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Υπάρχουν και ικανά, και άξια, και τίμια στελέχη κομμάτων τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν και σε αυτές τις θέσεις. Πλην όμως, θεωρούμε ότι οφείλουμε ως πολιτικό σύστημα να δώσουμε ένα μήνυμα προς την κοινωνία σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους ανεξάρτητους θεσμούς. Το τεκμήριο της πολιτικής αμεροληψίας πρέπει να υπάρχει την ώρα του διορισμού τους. Γι’ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τα προηγούμενα που έχω αναφέρει έχουμε προβεί σε αυτές τις εισηγήσεις.

Σε πρώτο χρόνο υπήρξε μια θετική ανταπόκριση και προβληματισμός στην Επιτροπή. Θα υπάρξει νέα συνεδρία στις 9 Οκτωβρίου στην οποία θα παρευρεθεί και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας του οποίου η άποψη είναι και αναγκαία και χρήσιμη και πολύτιμη.

Ως ΑΚΕΛ είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, να συζητήσουμε προτάσεις που θα βρίσκονται εντός της φιλοσοφίας των προτάσεων μας. Υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρξουν συγκλίσεις αφού πρόκειται για τροποποίηση του Συντάγματος που χρειάζεται και ειδική πλειοψηφία για να εγκριθεί.