Α. Φακοντής: Καθορισμός νέας περιόδου για οφειλέτες ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορώνΔήλωση Αντρέα Φακοντή, Βουλευτή ΑΚΕΛ Πάφου και Προέδρου της Κ.Ε. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πρόταση Νόμου ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, Οικολόγων για καθορισμό νέας περιόδου για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών.

Η δήλωση του Αντρέα Φακοντή:

Η πρόταση νόμου των Κ.Ο. του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και των Οικολόγων αποσκοπεί στον καθορισμό νέας περιόδου εντός της οποίας οφειλέτες ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των εν λόγω οφειλών τους.

Η προτεινόμενη ρύθμιση θα διευκολύνει την αποπληρωμή των οφειλών κοινωνικών εισφορών φυσικών ή νομικών προσώπων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2017 και θα ανακουφίσει τους οφειλέτες που δεν είχαν την ευκαιρία να ενταχθούν το 2016 στη ρύθμιση ή λόγω οικονομικών δυσκολιών τερμάτισαν τη ρύθμιση, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην προσπάθεια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εισπράξουν τις αυξημένες εκκρεμούσες οφειλές στο ΤΚΑ.

Εξάλλου, σημαντικό πρόβλημα προκύπτει και μέσα από την εγκύκλιο του τέως Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τρέχουσες οφειλές προς το ΤΚΑ δεν επιτρέπεται να εισπραχθούν εάν δεν εξοφληθούν πρώτα όλες οι ληξιπρόθεσμες. Δημιουργείται δηλαδή, ένα σύστημα το οποίο ωθεί τους εργοδότες και τους αυτοεργοδοτούμενους να δημιουργούν συνεχώς νέες οφειλές στις οποίες τους επιβάλλεται πρόσθετο τέλος ύψους 27%. Πρόκειται για ένα «σύστημα δημιουργίας χρέους και είσπραξης τόκων».

Ενώ αρχικά το Υπουργείο Εργασίας δεσμεύτηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας ότι θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο, στη συνέχεια μας ενημέρωσε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να προωθηθεί λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζεται σε περίπτωση νέας αλλαγής του λογισμικού συστήματος.

Τον Απρίλιο του 2019 η Υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε να μελετήσει το ενδεχόμενο ένταξης στη βασική νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετική διάταξη, η οποία θα προβλέπει ότι για κάθε μήνα νέων/τρεχουσών οφειλών Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα εξοφλείται, θα πρέπει να καταβάλλονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κοινωνικών ασφαλίσεων ανάλογης περιόδου.

Δυστυχώς, έχει παρέλθει ένας σχεδόν χρόνος χωρίς να προωθηθεί ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους. Σήμερα το ΥΕΠΚΑ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει πρόθεση να προωθήσει νέο σχεδίο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών στους επόμενους 15 μήνες, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η καταβολή των δόσεων του υφιστάμενου σχεδίου.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάσει το υφιστάμενο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα €49εκ από οφειλές το 2016 ύψους €141εκ.

Το ΑΚΕΛ επιμένει ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας γι΄ αυτό καλέσαμε εκ νέου τους αρμοδίους όπως ενεργήσουν με ταχείς διαδικασίες ώστε να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προωθήσουμε τη δική μας πρόταση νόμου στην ολομέλεια για ψήφιση.