Θέση του ΑΚΕΛ είναι ότι η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική η οποία να περιλαμβάνει δράσεις δημιουργίας χώρων απασχόλησης ατόμων τρίτης ηλικίας και παιδιά, στο πρότυπο του πολυδύναμου κέντρου Λευκωσίας, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος.

Μιλώντας μετά από επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ στο κέντρο στην εντός των τειχών Λευκωσία, ο κ. Κυπριανού είπε ότι η Κοινωνική Πολιτική του κράτους σε καμία περίπτωση θα πρέπει να εξαντλείται στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και στη Μικρή χορηγία που παρέχεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους διάφορους μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ εξέφρασε την ικανοποίηση του κόμματος του για το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκωσίας αναπτύσσει πολυεπίπεδη δραστηριότητα η οποία στοχεύει τόσο σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όσο και σε παιδιά, και είναι σημαντικό ότι εξυπηρετεί παιδιά μεταναστών και τους ίδιους τους γονείς τους σε πολλές περιπτώσεις.

Ο κ. Κυπριανού τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας σημαντικός πυλώνας άσκησης αυτής της κοινωνικής πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει την ανάλογη στήριξη από το κράτος.

Συνεχάρη το Δήμο Λευκωσίας για τα προγράμματα που αναπτύσσει στο επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, τα οποία πλησιάζουν σχεδόν το ένα εκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας ότι η βοήθεια που έχουν οι τοπικές αρχές από το κράτος είναι πολύ μικρή συγκριτικά με το έργο που παράγουν.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ για την επίσκεψη της στο πολυδύναμο κέντρο, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους καταδεικνύει την έμπρακτη στήριξή του ΑΚΕΛ στο έργο του Δήμου, η οποία είναι διαχρονική όπως και η συνεργασία μεταξύ Δήμου και κόμματος.

Σημείωσε και ο ίδιος από την πλευρά του την ανάγκη δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής κοινωνικών υπηρεσιών από το κράτος, η οποία να πηγάζει από την Κυβέρνηση, αλλά να διαχέεται στην τοπική αυτοδιοίκηση για υλοποίηση.

Αυτό, είπε, είναι εξαιρετικά σημαντικό, για να μπορούν οι τοπικές αρχές να ανταποκριθούν στις άμεσες καθημερινές ανάγκες των πολιτών.