Α.Βύρας: Μετακίνηση των γηπέδων τένις για ανάδειξη του Αρχαίου Λιμανιού Κιτίου

Α. Βύρας: Λήψη μέτρων για αποφυγή οχληρίας και δεντροφύτευσηΠάγιο αίτημα του Δήμου Λάρνακας ήταν η μετακίνηση των γηπέδων της Λέσχης Αντισφαίρισης Λάρνακας, ώστε να αναδειχθεί το αρχαίο λιμάνι Κιτίου, ανέφερε σε δηλώσεις του στη «Χαραυγή» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας. Πρόσθεσε ότι θα ληφθούν μέτρα από πλευράς του δήμου ώστε να αποφευχθεί η οχληρία και θα φυτευθούν επιπρόσθετα δέντρα στο μέρος της Κρατικής Δασικής Γης – Δάσος “Άγιος Λάζαρος” που εκχωρήθηκε στον Δήμο Λάρνακας για σκοπούς δημιουργίας Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργου Περδίκη, το Τμήμα Δασών μετά από σχετική εξουσιοδότηση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6/9/2017, προχώρησε σε τροποποίηση Συμφωνίας Μίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης με τον ΚΟΑ.

Με τη συμπληρωματική σύμβαση τροποποιήθηκε όρος, έτσι ώστε κρατική δασική γη έκτασης 25.449 m2 περίπου να εκμισθωθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού με δικαίωμα υπεκμίσθωσης στον Δήμο Λάρνακας (έκτασης 13.268 m2) για σκοπούς δημιουργίας Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης και στον Όμιλο Αντισφαίρισης Λάρνακας (έκτασης 12.181 m2) για σκοπούς κατασκευής γηπέδων αντισφαίρισης.

Σημειώνεται ότι το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης εντάσσεται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” με χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό στη Σύμβαση περιλήφθηκε όρος όπως το τεμάχιο εκμισθωθεί στον Δήμο Λάρνακας για τουλάχιστον περίοδο 15 χρόνων. Για την υλοποίηση του Έργου “Κατασκευή Γηπέδων και Οικήματος Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας”, αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ήταν απαραίτητη η έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής, ενώ οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον εξετάστηκαν κατά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και σε αυτήν περιλήφθηκε ο όρος όπως αφαιρεθεί ο ελάχιστος δυνατός αριθμός δέντρων για να μην υπάρξει διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Δασών προχώρησε από το 1972 σε συνομολόγηση Σύμβασης Μίσθωσης Κρατικής Δασικής Γης, μέρους του δάσους “Παμπούλλα” στη Λάρνακα, με τη Λέσχη Αντισφαίρισης Λάρνακας για δημιουργία γηπέδων αντισφαίρισης. Όμως, το 2005, το Τμήμα Δασών προχώρησε στον τερματισμό της Σύμβασης, μετά από απόφαση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για διεξαγωγή ανασκαφών για αποκάλυψη του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου.

Άννα Μισιαούλη