Αδάμου: Πλούσιο το έργο Βουλής παρά τις δυσκολίες λόγω πανδημίας – Παρουσίασε τα πεπραγμένα

Στη συνέχιση των εργασιών της Βουλής, τόσο των Επιτροπών όσο και της Ολομέλειας, στις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Τέταρτης Συνόδου της Ενδέκατης Βουλευτικής Περιόδου, σημειώνοντας ότι το έργο ήταν πλούσιο παρά τις αντιξοότητες.

Ανοίγοντας τη διάσκεψη, ο κ. Αδάμου είπε πως η προβολή του κοινοβουλευτικού έργου συμβάλλει στην επικοινωνία του λαού με τους αντιπροσώπους του, διαμορφώνει μια ενημερωμένη κοινή γνώμη και ενδυναμώνει τις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η φετινή έκθεση πεπραγμένων, όπως είπε, παρουσιάζει το πολυσχιδές και πλούσιο έργο που ανέπτυξε η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες στις οποίες αναγκάστηκε να λειτουργήσει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οσον αφορά στο νομοθετικό της έργο, είπε πως τις έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν συνεπεία της πανδημίας COVID-19, οι εργασίες τόσο των Επιτροπών όσο και του σώματος ευρύτερα συνεχίστηκαν κανονικά και αποτελεσματικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στην αρχή της πανδημίας πραγματοποιούσαν διαβουλεύσεις μέσω τηλεδιασκέψεων, ενώ η ολομέλεια συνερχόταν μόνο για νομοθετήματα που αφορούσαν τα μέτρα για προστασία της υγείας του πληθυσμού και τη στήριξη της οικονομίας με συμμετοχή του ενός τρίτου των μελών του σώματος, που αποτελεί την απαιτούμενη από το σύνταγμα απαρτία.

Ο κ. Αδάμου ανέφερε πως στη συνέχεια οι εργασίες της Βουλής με απόφασή της μεταφέρθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, τονίζοντας πως παρ’ όλες τις πρακτικές δυσκολίες, η Βουλή ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις και παρήγαγε σημαντικό έργο τόσο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων όσο και ευρύτερα για οικονομικά και κοινωνικά θέματα.

Όπως είπε, κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο η ολομέλεια ψήφισε 175 νομοσχέδια και 52 προτάσεις νόμου και ενέκρινε 75 κανονισμούς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή 25 νόμους και 2 αποφάσεις του σώματος και υπέβαλε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με 3 νόμους. Ψηφίστηκαν επίσης 3 τροποποιήσεις του συντάγματος.

Ο κ. Αδάμου είπε πως εξαιτίας των συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας παρουσιάστηκε η ανάγκη για θέσπιση σωρείας έκτακτων νομοθετικών μέτρων και ρυθμίσεων και παραχωρήθηκαν μεταξύ άλλων εξουσίες στον Υπουργό Υγείας να εκδίδει διατάγματα βάσει ειδικής διάταξης στον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο, καθώς και στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λαμβάνει αποφάσεις για ορισμένα θέματα, όπως το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς, την καταβολή ανεργιακού επιδόματος κ.ά.

Ψηφίστηκαν επίσης μέτρα, πρόσθεσε, με στόχο την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για οφειλέτες ενταγμένους σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλόμενων κοινωνικών εισφορών, την αναστολή των διατάξεων ανάκτησης κατοχής υποστατικών υπαγομένων στις διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, όπως και νομοθεσία για την αναστολή αποπληρωμής δόσεων για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Αδάμου είπε πως ενεγράφη για συζήτηση στο Κεφάλαιο Τέταρτο της ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας ένα θέμα και παράλληλα άλλα 223 θέματα ενεγράφησαν αυτεπάγγελτα ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο επίσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υποβλήθηκαν από τους βουλευτές συνολικά 607 ερωτήσεις και λήφθηκαν από τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς συνολικά 600 απαντήσεις, από τις οποίες οι 210 αφορούσαν ερωτήσεις προηγούμενων συνόδων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε πως συστάθηκε, με απόφαση του σώματος, ημερομηνίας 3ης Ιουλίου 2020, η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, η οποία υπέβαλε στην ολομέλεια του σώματος δύο εισηγήσεις αναφορικά με το ζήτημα της άμεσης δημοσιοποίησης ή μη της λεγόμενης «Λίστας Γιωρκάτζη».

Στον τομέα των ευρωπαϊκών υποθέσεων, ο κ. Αδάμου είπε ότι η Βουλή ασχολήθηκε με την εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της ΕΕ, με τη μελέτη εγγράφων που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην υλοποίηση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Όσον αφορά την κοινοβουλευτική διπλωματία η Βουλή υπήρξε δραστήρια και παραγωγική, όπως είπε σημειώνοντας πως το κυπριακό πρόβλημα ήταν βασικός πυλώνας της διεθνούς δραστηριότητας του κοινοβουλίου, το οποίο με κάθε ευκαιρία αναδείκνυε τον ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας και ως γέφυρας διαλόγου μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής.

Δεν παρέλειψε επίσης να στηλιτεύσει, ανέφερε ο κ. Αδάμου, δια του Προέδρου και των μελών του, τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας κυρίως σε ό,τι αφορά την Αμμόχωστο και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αυξανόμενη προώθηση από την Τουρκία παράνομων μεταναστών μέσω των κατεχομένων προς τις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Τονίστηκε εξάλλου η ανάγκη εφαρμογής των συμβατικών υποχρεώσεων της Τουρκίας και των αποφάσεων του ΕΔΑΔ σε ό,τι αφορά τόσο τους αγνοουμένους όσο και τους πρόσφυγες και τις περιουσίες τους.

Είπε ακόμα ότι η Βουλή φιλοξένησε τη 13η Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Μικρών Κρατών Ευρώπης, καθώς και την 3η Συνάντηση των Επικεφαλής των Αντιπροσωπειών των Χωρών «GroupMed» στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως η Βουλή επέδειξε και έντονη δραστηριότητα στον τομέα των εκδηλώσεων πραγματοποιώντας διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως το συνέδριο με θέμα «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενσωμάτωση», την έκθεση «Οι Λατίνοι της Κύπρου», η οποία παρουσιάστηκε και στη Λεμεσό, την εσπερίδα με θέμα «Νικόλαος Ι. Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. Σαρίπολος: Οι κυπριακής καταγωγής θεμελιωτές του Δημόσιου Δικαίου στην Ελλάδα» κ.ά.

Είπε πως κατά την υπό επισκόπηση σύνοδο ο Τομέας Ερευνών και Μελετών συνέχισε τις δραστηριότητές του και εκπόνησε ποικίλες έρευνες και μελέτες κατόπιν αιτήματος μελών του σώματος για διάφορα θέματα.

Ο κ. Αδάμου αναφέρθηκε στη χρήση της τεχνολογίας επισημαίνοντας την εισαγωγή της χρήσης του συστήματος «η-Συνεργασία» στις συνεδριάσεις της ολομέλειας της Βουλής για τη διεξαγωγή των εργασιών της με τη χρήση ψηφιακών εγγράφων, τη σύνδεση του κεντρικού κτιρίου της Βουλής με το Σπίτι του Πολίτη μέσω οπτικών ινών, τη συνέχιση της ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων της ολομέλειας και τη σημαντική αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Βουλής σε πόρταλ, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο κ. Αδάμου είπε πως κατά την παρελθούσα σύνοδο επισκέφθηκαν το κοινοβούλιο 1 115 εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές από 23 εκπαιδευτήρια, καθώς και 164 μαθητές και εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Παρά ταύτα, έχει διαπιστωθεί ότι η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε σχολεία ακριτικών/απομακρυσμένων περιοχών και στο κτίριο της Βουλής καθιστά σχεδόν ανέφικτη την επιτόπου επίσκεψη και ενημέρωση των μαθητών αυτών των σχολείων. Ως εκ τούτου, τον Νοέμβριο του 2019 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Η Βουλή στα Σχολεία των Ακριτικών/Απομακρυσμένων Περιοχών», σύμφωνα με το οποίο βουλευτές και λειτουργοί της Βουλής επισκέφθηκαν σχολεία της Πάφου.

Ακόμη, η Βουλή έχει θέσει ως όραμά της τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του κοινοβουλίου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό στην επιτέλεση του ρόλου του και να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί ως ο κατεξοχήν δημοκρατικός πολιτειακός θεσμός. Όπως είπε, κάποιες πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του οράματός μας για εκσυγχρονισμό του κοινοβουλίου είναι και οι ακόλουθες: Η νέα εκτεταμένη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, η προσπάθεια για εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο κατά της διαφθοράς.

Επίσης, η σύσταση και λειτουργία του Τομέα Νομικών, ο οποίος εντάχθηκε στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, με σκοπό την παραγωγή αρτιότερου εν γένει νομοθετικού έργου, η οικονομική αυτονομία υπό το καθεστώς της οποίας λειτούργησε η Βουλή των Αντιπροσώπων κατά την παρελθούσα σύνοδο, η δημιουργία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής, μέσω του οποίου δίδεται στους πολίτες η ευκαιρία εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν, ενισχύοντας έτσι τον πλουραλισμό και τη διαφάνεια.