Άδειες σε δημοσίους υπαλλήλους για ιδιωτική εργασία

 

• Απλοποίηση της διαδικασίας φέρνει νέο νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών

Απλοποίηση της διαδικασίας για παραχώρηση άδειας σε δημοσίους υπαλλήλους για παράλληλη εργοδότησή τους στον ιδιωτικό τομέα, φέρνει νέο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.
Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει σε οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο να απασχολείται παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι του παραχωρείται άδεια από τον Υπουργό Οικονομικών. Πιο συγκεκριμένα ο κάθε δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος επιθυμεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα οφείλει να ακολουθεί την ακόλουθη διαδικασία: Να υποβάλει αίτηση στον οικείο προϊστάμενο του τμήματός του, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να πιστοποιήσει κατά πόσον η ιδιωτική απασχόληση επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα καθήκοντά του. Ακολούθως η αίτηση διαβιβάζεται στην οικεία αρμόδια Αρχή, η οποία δηλώνει κατά πόσο συναινεί ή όχι με την παραχώρηση της άδειας. Στη συνέχεια η αίτηση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εργασίας και εάν εγκριθεί καταλήγει στο Υπουργείο Οικονομικών για λήψη της τελικής απόφασης.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση στην πράξη η γνωμοδότηση της αρμόδιας Αρχής και του Υπουργείου Εργασίας δεσμεύουν την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. «Ως εκ τούτου λαμβάνοντας υπόψιν τα πολλά βήματα από τα οποία αποτελείται η διαδικασία εξέτασης της αίτησης για ιδιωτική απασχόληση, με αποτέλεσμα η αίτηση να καταλήγει πολλές φορές στο Υπουργείο Οικονομικών για τελική απόφαση μετά τη λήξη της περιόδου απασχόλησης του υπαλλήλου, και να απαιτείται, εκ των πραγμάτων, καλυπτική έγκριση, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών να μην μπορεί να ασκήσει ουσιαστικά τη διακριτική του εξουσία, αποφασίστηκε η μεταφορά της αρμοδιότητας εξέτασης των αιτήσεων από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Εργασίας προκειμένου να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή», όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Όροι και προϋποθέσεις

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια ώστε η χορήγηση άδειας ιδιωτικής απασχόλησης να γίνεται με βάση όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σκοπός της πιο πάνω πρόνοιας, όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι η διασφάλιση ενιαίου μέτρου κρίσης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αιτητών καθώς και η ορθή εφαρμογή της πολιτικής ιδιωτικής απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να μην προκύψουν ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων/ασυμβίβαστων ή και σύγκρουση με βασικές διατάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου και άλλων νομοθεσιών.

Δημόσιοι υπάλληλοι με συναφείς ιδιωτικές επιχειρήσεις

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει πρόβλημα με δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατέχουν μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες, με δραστηριότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. Για το σκοπό αυτό κατατέθηκε δεύτερο νομοσχέδιο, το οποίο επίσης αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών.
Η υφιστάμενη νομοθεσία απαγορεύει στους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετέχουν στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρισης ιδιωτικής φύσης, καθώς επίσης να κατέχουν μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείριση ιδιωτικής φύσης, παρά μόνο κατόπιν άδειας από το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο επιτρέπεται να αποκτούν μετοχές δημοσίων εταιρειών σε ποσοστό κάτω από 1%.
Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, πρόσφατα ο Γενικός Ελεγκτής εντόπισε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος κατέχει «διαχειριστικές μετοχές» σε ποσοστό 50% σε δημόσια εταιρεία με δραστηριότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, οι οποίες σε αριθμό είναι μεν κάτω από το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (όπως προνοεί η νομοθεσία), αλλά επειδή είναι διαχειριστικές τού διασφαλίζουν καθοριστικό ρόλο και αποκλειστικό δικαίωμα (με βάση το καταστατικό της εταιρείας) για σύγκληση, συμμετοχή και δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.
Με αφορμή την περίπτωση αυτή, όπως αναφέρεται στο σημείωμα, κρίθηκε σκόπιμη η τροποποίηση της νομοθεσίας «με σκοπό την προσθήκη διευκρινιστικών ρυθμίσεων με τις οποίες να γίνεται σαφές ότι για τη συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου στη διοίκηση είτε δημόσιας είτε μη δημόσιας εταιρείας ή για την κατοχή μετοχών που του προσδίδουν δικαίωμα για έλεγχο ή διοίκηση των εν λόγω εταιρειών, να απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Οικονομικών».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

Οι ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy. Ακολουθήστε μας και στο Google News