Αδυναμίες στη διαχείριση του υδατικού εντοπίζει η Ελ. Υπηρεσία

Ότι απέμεινε από τον Κούρη των 115 εκμ

Σειρά ελλείψεων και αδυναμιών εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε ειδική έκθεσή της αναφορικά με τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων της Κύπρου, την οποία εξέδωσε σήμερα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, βασικός στόχος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της εθνικής στρατηγικής και πολιτικών στον τομέα των υδάτινων πόρων υπό το πρίσμα της οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ενεργειών φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εμπλέκονται, τόσο στην ποσοτική, όσο και την ποιοτική διαχείριση του νερού.

Η έκθεση πραγματεύεται σωρεία θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, όπως την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου, τον καθορισμό του υδατικού ισοζυγίου, την κατάρτιση και υλοποίηση των στρατηγικών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των φραγμάτων, τη διαχείριση του νερού που παράγεται από μονάδες αφαλάτωσης, την αξιολόγηση και παρακολούθηση των υπόγειων υδάτινων σωμάτων, θέματα γεωτρήσεων, ποιότητας πόσιμου νερού, παροχής νερού για άρδευση, αξιοποίησης νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και πολιτικές τιμολόγησης.

Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου συνοψίζονται πιο κάτω αφορούν ελλείψεις και αδυναμίες σε σχέση με την παρακολούθηση της ασφάλειας των φραγμάτων, αφού δεν εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφάλεια των φραγμάτων.

Ειδικά για το φράγμα Κούρη, δεν έχει προγραμματιστεί, από το ΤΑΥ, η ετοιμασία χάρτη κατάκλυσης, παρόλο που κατάντη του φράγματος βρίσκονται κοινότητες και ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού – Πάφου, ενώ στις εκβολές του βρίσκεται η μονάδα αφαλάτωσης Επισκοπής.

Όπως αναφέρεται, το Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της πολιτικής για κατανομή των αποθεμάτων νερού, με αποτέλεσμα η ετήσια απόληψη από τα φράγματα, σε περιόδους λειψυδρίας, να υπερβαίνει σημαντικά την καθορισμένη βάσει του Σχεδίου και να προκύπτει μεγαλύτερη εξάρτηση στη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης για κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, με υψηλότερο κόστος.

Σύμφωνα με την έκθεση, η συμφωνία για αγορά νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης στο Βασιλικό, δεν παρέχει τη δυνατότητα μειωμένης παραγωγής.

Λόγω του ότι δεν κατασκευάστηκε ακόμα το απαραίτητο δίκτυο μεταφοράς του πόσιμου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, αναφέρεται, το μεγαλύτερο μέρος του αφαλατωμένου νερού, για το οποίο καταβάλλεται σημαντικό κόστος, διοχετεύεται στο δίκτυο του Νότιου Αγωγού και είτε περνά ξανά από το Διυλιστήριο της Τερσεφάνου, είτε καταλήγει για άρδευση, είτε αποθηκεύεται στα φράγματα.

Ακόμη, 16 από τα 21 Συστήματα Υπόγειου Ύδατος της Κύπρου ή ποσοστό 76% βρίσκονται σε κακή ποσοτική κατάσταση, ενώ εννέα σώματα έχουν υποστεί νιτρορύπανση ενώ σε 11 έχει διεισδύσει το θαλάσσιο μέτωπο, με αποτέλεσμα την υφαλμύρινσή τους.

Αδυναμίες παρατηρούνται στην άσκηση ελέγχου ανόρυξης γεωτρήσεων και ανάληψης νερού.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, οι Τοπικές Αρχές προβαίνουν σε ύδρευση κοινοτήτων από γεωτρήσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες στα φράγματα, για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους, με ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Επισημαίνονται τέλος, αδυναμίες αναφορικά με την παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας του νερού από γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται από αρκετούς Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια για σκοπούς ύδρευσης και περιορισμένη εκμετάλλευση ανακυκλωμένου νερού, καθώς και ελλιπής εποπτεία στα Αρδευτικά Τμήματα και Συνδέσμους.

Επίσης, επισημαίνονται αδυναμίες στην πολιτική τιμολόγησης και ανομοιομορφία στα τέλη που επιβάλλονται για νερό ύδρευσης.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.