Αφήνουν τον κόσμο για μήνες χωρίς επιδόματα – Οργανώσεις καταγγέλουν απαράδεκτες πρακτικές

  • Απαράδεκτες πρακτικές καταγγέλλουν οι οργανώσεις των επηρεαζόμενων ομάδων του πληθυσμού
  • Θα μελετήσει τα παράπονα και θα προσπαθήσει να επιλύσει τα όποια προβλήματα, δηλώνει η Υφυπουργός Πρόνοιας

Του Μιχάλη Μιχαήλ


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΕίναι απαράδεκτο µία αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλει ένας εργαζόµενος να χρειάζεται περισσότερους από έξι µήνες για να εξεταστεί και να εγκριθεί, επεσήµανε στη «Χαραυγή» ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ, Κώστας Σκαρπάρης. Υπάρχει η προτροπή, πρόσθεσε, να κάνει κάποιος την αίτηση συνταξιοδότησής του τρεις µήνες πριν την ηµέρα που θα αφυπηρετήσει µε τη συµπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας του, αλλά την πρώτη επιταγή θα την πάρει µέχρι και έξι µήνες µετά.

ΕΚΥΣΥ: Ούτε τηλέφωνα απαντούν, ούτε κοινό δέχονται…

Ο Κ. Σκαρπάρης επεσήµανε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και στις αιτήσεις των χαµηλοσυνταξιούχων, των οποίων η εξέτασή τους µπορεί να πάρει µέχρι και ένα χρόνο!

Επεσήµανε, µάλιστα, το γεγονός ότι µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου θα καταβληθεί στους χαµηλοσυνταξιούχους από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων η µικρή επιταγή και το χριστουγεννιάτικο επίδοµα, αλλά µερικές χιλιάδες κόσµου που δεν έχουν εξεταστεί ακόµα οι αιτήσεις τους και είναι δικαιούχοι, δεν θα πάρουν τίποτε. Το πιο προκλητικό, τόνισε, είναι ότι αν εγκριθούν µετά τον Ιανουάριο, δεν θα δικαιούνται να πάρουν το χριστουγεννιάτικο επίδοµα. Ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ εξέφρασε την εύλογη απορία αν η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας είναι υπό διάλυση, αφού ούτε τηλέφωνα απαντά, ούτε κοινό δέχεται, ούτε και αιτήσεις εξετάζει σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

Επέκρινε έντονα το γεγονός ότι ενώ έχουν περάσει 7 χρόνια από την εφαρµογή του ΕΕΕ, τελικά µε ευθύνες της κυβέρνησης, και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εργασίας, δεν κατάφεραν να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται και επηρεάζουν αρνητικά τους χαµηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες ΕΕΕ, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει η βούληση για να διορθωθεί αυτό το χρόνιο πρόβληµα. Έψεξε επίσης το γεγονός ότι η Υπουργός Εργασίας δεν απάντησε σε κανένα από τα πολλά υποµνήµατα που της υπέβαλε κατά καιρούς η ΕΚΥΣΥ.

Ασθενείς: Το πρόβληµα επιδεινώνεται αντί να διορθωθεί

Τα ίδια προβλήµατα αντιµετωπίζουν και όσοι κάνουν αίτηση για επίδοµα ασθενείας, επεσήµανε στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Συνδέσµων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Μάριος Κουλούµας και σημείωσε µε τη σειρά του ότι αυτοί που αποτείνονται στο Υπουργείο για επίδοµα ασθενείας είναι άτοµα που δεν έχουν κανένα εισόδηµα ή ακόµα δεν έχουν και κανένα κοµπόδεµα για να µπορέσουν να ζήσουν µέχρι να πάρουν το επίδοµα.

Γνωστοποίησε επίσης ότι εντός των ηµερών η ΟΣΑΚ θα αποστείλει σχετική επιστολή στην Υπουργό Εργασίας, σηµειώνοντας ότι έθεσαν το θέµα αρκετές φορές σε λειτουργούς του Υπουργείου και στη Ζέτα Αιµιλιανίδου χωρίς να πάρουν απάντηση. Σηµείωσε ακόµα ότι το πρόβληµα επιδεινώνεται, λέγοντας ότι το τελευταίο διάστηµα αυξάνεται ο χρόνος εξέτασης αντί να µειωθεί.

ΑµΕΑ: Δεν είναι καν προσβάσιµη η ιστοσελίδα του ΤΚΑ

Στα πολλαπλά προβλήµατα που προκαλούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα µέλη της ΚΥΣΟΑ αναφέρθηκε µε δήλωσή του στη «Χαραυγή» ο πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας των Οργανώσεων των Αναπήρων, Χριστάκης Νικολαΐδης. Τόνισε ότι τα πολλαπλά εµπόδια που βιώνουν οι πολίτες µε αναπηρίες προκαλούν οδυνηρές καθυστερήσεις στην εξασφάλιση συντάξεων, παροχών και επιδοµάτων από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επεσήµανε ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες, περίπλοκες διαδικασίες που ακολουθούνται, στην έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους πολίτες, αφού η προσωπική, γραπτή ή τηλεφωνική επικοινωνία είναι σχεδόν αδύνατη. Επίσης, είπε, υπάρχει και πρόβληµα προσβασιµότητας στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Με τη σειρά του επιβεβαίωσε ότι µπορεί να περάσει και ένας χρόνος για την εξέταση αιτήσεων για την καταβολή επιδοµάτων και κοινωνικών βοηθηµάτων. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, τα άτοµα µε αναπηρίες, δικαιούχοι των συγκεκριµένων συντάξεων και επιδοµάτων, µένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς εισοδήµατα µε πολύ σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης των ιδίων και των οικογενειών τους.

Μονογονιοί: Αποκόπτουν τα επιδόµατα και µετά ερευνούν!

Το µεγάλο χρονικό διάστηµα που χρειάζεται για έγκριση των αιτήσεων των µελών του Συνδέσµου Μονογονεϊκών Οικογενειών επεσήµανε η Αργεντούλα Ιωάννου. Όπως είπε στη «Χαραυγή», αυτές οι καθυστερήσεις στερούν οικογένειες από ένα εισόδηµα για να ζήσουν, ιδιαίτερα σε περίπτωση που τίθεται και θέµα έκτακτης ανάγκης.

Κατήγγειλε ακόµη ότι από πλευράς της Υπηρεσίας γίνονται αδικαιολόγητες και απροειδοποίητες αποκοπές επιδοµάτων, γεγονός που προκαλεί µεγάλη ανησυχία και αναστάτωση, κυρίως στις µονογονεϊκές οικογένειες που δεν έχουν άλλο πόρο για να ζήσουν εκτός από το συγκεκριµένο επίδοµα.

Όπως ανέφερε, τα επιδόµατα αποκόπτονται χωρίς να καλεστούν οι δικαιούχοι να δώσουν απαντήσεις, µόνο και µόνο µε την υποψία ότι ένας µονογονιός µπορεί να συζεί µε κάποιο άλλο άτοµο ή µε την υποψία ότι µπορεί να µην είναι δικαιούχος. Επεσήµανε ακόµη ότι διακόπτεται το επίδοµα και ύστερα ξεκινά η διερεύνηση της υποψίας ή των πληροφοριών, η οποία µπορεί να διαρκέσει µέχρι τρεις και τέσσερις µήνες, µε αποτέλεσµα οι οικογένειες αυτές να µένουν χωρίς οικονοµικούς πόρους. Το πιο προκλητικό, πρόσθεσε, είναι ότι τα επηρεαζόµενα άτοµα δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε την Υπηρεσία, αφού κανένας δεν σηκώνει τα τηλέφωνα.

Αποκάλυψε επίσης ότι έχει βάσιµες πληροφορίες ότι η Υπηρεσία Επιδοµάτων δεν απαντά ούτε και στους κοινωνικούς λειτουργούς του Υπουργείου. Αυτό το απέδωσε στο ότι προσλήφθηκαν άτοµα για να χειρίζονται τα επιδόµατα τα οποία δεν είναι κοινωνικοί λειτουργοί και χειρίζονται τα θέµατα µε ψυχρότητα και χωρίς να επικοινωνούν µε άλλες υπηρεσίες.

Απρόσωπη η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Αναστασία Ανθούση, δήλωσε στη «Χαραυγή» ότι από την 1η Ιανουαρίου η Υπηρεσία Επιδοµάτων µεταφέρεται στον τοµέα της. Θέσαµε ενώπιόν της τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν µε τις µεγάλες καθυστερήσεις, µε την κα Ανθούση να απαντά ότι έχει ακούσει για το θέµα, όµως δεν έχει ιδίαν άποψη.

Θα αποκτήσει ιδίαν άποψη, είπε, όταν θα µεταφερθεί η Υπηρεσία στο Υφυπουργείο και θα µελετηθούν τα παράπονα και θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

Στο µεταξύ, σηµειώνεται ότι για το θέµα των καθυστερήσεων και τις ταλαιπωρίες στις οποίες υπόκεινται οι δικαιούχοι αναφέρθηκε σε έκθεσή της τον περασµένο Ιούλιο η Επίτροπος ∆ιοίκησης Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, σηµειώνοντας ότι στις συστάσεις δεν υπήρξε καµία ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου Εργασίας.

Η Επίτροπος διαπιστώνει ότι όντως η Υπηρεσία είναι απρόσωπη και από τις καθυστερήσεις προκύπτουν πολλά προβλήµατα. Σηµειώνει επίσης στην έκθεσή της ότι οι αιτητές υπόκεινται σε ταλαιπωρία όταν χάνονται έγγραφα από τους λειτουργούς και καλούνται οι αιτητές να τα επαναπροσκοµίσουν.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται στην έκθεση, οι άνθρωποι µένουν χωρίς επίδοµα, ενώ στην περίπτωση απόρριψης του αιτήµατός τους, υποβολής έντασης από πλευράς τους και τυχόν επανεξέταση της αίτησής τους, το χρονικό αυτό διάστηµα της αναµονής ενδέχεται να µεγαλώσει δυσανάλογα.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.

Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | Huawei