Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ECRI, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο ξενοφοβικός λαϊκισμός και η ρητορική μίσους συνέχισαν την ανοδική πορεία κατά το 2017.

Μόλις 20 από τις 47 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αφορά τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων, αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενάντια στον Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2017.

Η Κύπρος έχει επικυρώσει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο από το 2002, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2005. Την ίδια στιγμή, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Πολωνία δεν έχουν πράξει κάτι ανάλογο, ενώ η Τουρκία έχει μόνο υπογράψει το πρωτόκολλο χωρίς να έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλα 17 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι συστάσεις για βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας ώστε να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός και οι ρατσιστικές διακρίσεις δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως, λέει η ECRI, ενώ σημειώνει ότι οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την προώθηση της ισότητας συχνά συναντούν προβλήματα ανεξαρτησίας και χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ECRI, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο ξενοφοβικός λαϊκισμός και η ρητορική μίσους συνέχισαν την ανοδική πορεία κατά το 2017, τη στιγμή που στην Ευρώπη παρατηρούνταν υψηλά επίπεδα μετανάστευσης και προκλήσεις στην ενσωμάτωση, θρησκευτικές ακρότητες, τρομοκρατικές επιθέσεις και ένα κοινωνικο-οικονομικό κλίμα που διαμόρφωσαν οι συνθήκες λιτότητας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η λαϊκιστική ρητορική μετατρέπεται σε μίσος προς πολίτες Τρίτων Χωρών ή μέλη μειονοτήτων ενώ η μετανάστευση και πολυπολιτισμικότητα συνεχίζουν να εμφανίζονται ως απειλές κατά της κοινωνικής συνοχής και της ασφάλειας.

Τόσο τα συμβατικά ΜΜΕ, όσο και τα κοινωνικά δίκτυα ενθάρρυναν αυτοεπιβαλλόμενους διαχωρισμούς και ενέτειναν τις κοινωνικές διαιρέσεις, λέει η έκθεση. Προσθέτει παράλληλα ότι οι υπάρχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια έτυχαν εκμετάλλευσης, ώστε να δικαιολογηθούν τεράστιες υποχωρήσεις σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων.

«Αν και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που συναντούν τα Ευρωπαϊκά κράτη, ωστόσο οφείλουμε να τα ενθαρρύνουμε να αλλάξουν το αφήγημά τους προς μια πιο ισορροπημένη συζήτηση που βασίζεται σε δεδομένα» δήλωσε ο επικεφαλής του ECRI Jean-Paul Lehners.

Η έκθεση αναφέρει εξάλλου ότι η διαχείριση του προσφυγικού με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμένει μια μεγάλη πρόκληση σε πολλά κράτη μέλη. Αν και η ECRI εντοπίζει την προώθηση διαφόρων μέτρων για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προσφύγων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στέγαση, την εκπαίδευση και την απασχόληση, σημειώνει ωστόσο ότι οι περισσότερες προσπάθειες επικεντρώνονται μόνο στον έλεγχο της μετανάστευσης. Αυτό, συμπληρώνει, ενέχει τον κίνδυνο της παρεμπόδισης της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών.

Η έκθεση περιλαμβάνει τέλος αναφορές στην αντι-ισλαμική ρητορεία που επικρατούσε σε πολλές χώρες το 2017, λέει ότι η κατάσταση των Εβραίων της Ευρώπης δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ σημειώνει ότι οι Ρομά παραμένουν εν πολλοίς μια αποκλεισμένη κοινωνική ομάδα. Για την ομοφοβία και την τρανσφοβία, η έκθεση αναφέρει τέλος ότι επικρατεί ανάμεικτη εικόνα, με κάποιες χώρες να σημειώνουν πρόοδο και σε άλλες να υπάρχουν προβλήματα διακρίσεων, στιγματισμού και μισαλλοδοξίας.