Αύξηση στις τιμές καυσίμων, αύξηση στα τέλη των σκυβάλων, αύξηση και της θερμοκρασίας.

Τώρα ποιο είναι το χειρότερο από αυτά, κανείς δεν ξέρει. Τουλάχιστον με την αύξηση της θερμοκρασίας μπορούμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούμε όσο γίνεται.

Πάντως οι «κίτρινες» προειδοποιήσεις από τη Μετερεωλογική Υπηρεσία για ενδεχόμενο πολύ σοβαρού καύσωνα έρχονται η μια μετά την άλλη.

Αυτό που θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη είναι η προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται καθημερινά σε θερμικό φόρτο και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον σχετικό Κώδικα, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο.

Ίριδα