Αγγελίδης: Πώς απαντά στα περί σύνδεσής του με Ντίλιαν και Άβνι – Κάνει λόγο για… «λασπολογία»

«Ως προς τους κατ’ επανάληψη εναντίον μου προβληθέντες αήθεις ισχυρισμούς περί σύνδεσής μου με τον κ. Ταλ Ντίλιαν, ευθαρσώς δηλώνω ότι πρόκειται για ανυπόστατους ισχυρισμούς που ακουμπούν τη λασπολογία και απώτερος σκοπός τους είναι να πλήξουν τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το άτομό μου», υποστηρίζει σε γραπτή του δήλωση ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης.

«Ευθαρσώς δηλώνω ότι, ουδόλως γνωρίζω και ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ εμού ή συγγενικών μου προσώπων με τον κ. Ταλ Ντίλιαν.

Το γεγονός ότι συγγενικό μου πρόσωπο, προ δεκαετίας, είχε σκοπό να συνεργαστεί επαγγελματικά με τον κ. Σαχάκ Αβνί, χωρίς εν τέλει να υπάρξει επαγγελματική συνεργασία αφού αυτή είχε εξ’ αρχής ναυαγήσει, όπως και το γεγονός ότι η εταιρεία που ενεγράφη από το πρώην δικηγορικό μου γραφείο, με οδηγίες του συγγενικού μου προσώπου, ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο ούτε και στον πλέον κακόπιστο, να ισχυριστεί ότι υπήρχε συγκάλυψη της υπόθεσης ή κώλυμα στη δική μου συμμετοχή στη λήψη απόφασης, για την πορεία της υπόθεσης του μαύρου βαν», ισχυρίζεται ο κ. Αγγελίδης.

Υποστηρίζει επίσης ότι «τα γεγονότα της διερευνηθείσας υπόθεσης του «μαύρου βαν» σε καμία περίπτωση φαίνονται να διασυνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε λογισμικού συστήματος στο εξωτερικό και τα όσα περιήλθαν στο φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα είναι άσχετα από το όλο θέμα που αφορούσε στην υπόθεση του «μαύρου βαν» στην Κύπρο.

Προς διαμόρφωση της ορθής διάστασης των γεγονότων της υπόθεσης και προς διόρθωση των όποιων εσφαλμένων εντυπώσεων έχουν, ηθελημένα ή μη, δημιουργηθεί, σημειώνω τα πιο κάτω:

1. Η διερεύνηση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» ξεκίνησε την 15η Νοεμβρίου 2019  με αστυνομική έρευνα και λίγο αργότερα, διορίστηκε και ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να συνδράμει στο έργο της Αστυνομίας.

2. Το ανακριτικό έργο που κλήθηκε να αποπερατώσει η πιο πάνω ανακριτική ομάδα υπήρξε εκτενές, περίπλοκο και χρονοβόρο εξαιτίας ακριβώς του αριθμού, του είδους και της φύσης των κατασχεθέντων αντικειμένων. Όλα τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν  από την Αστυνομία έτυχαν εξειδικευμένης δικανικής εξέτασης, τόσο από εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας όσο και από ιδιώτη εμπειρογνώμονα με ειδικότητα στα συστήματα/δίκτυα τηλεπικοινωνίων και σε συνυφασμένα θέματα ασφάλειας.

3. Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρονικά δεδομένα που εξήχθησαν από τον κατασχεθέντα εξοπλισμό, στάλθηκαν σε εξειδικευμένο τμήμα της Europol για περαιτέρω έρευνα και ανάλυση.

4. Από τις ενδελεχείς επιστημονικές έρευνες που έλαβαν χώρα στην Κύπρο και το εξωτερικό, δεν εντοπίσθηκαν δεδομένα που να τείνουν να καταδείξουν ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε ή λειτούργησε  στην πράξη για παρακολούθηση ή υποκλοπή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας (προφορικής ή γραπτής) μεταξύ χρηστών ή υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων από συσκευές.

5. Σύμφωνα με τα ευρήματα των εξετάσεων, η λειτουργία των συστημάτων περιορίστηκε στην αυτοματοποιημένη σάρωση, τυχαία (μη στοχευμένη) καταγραφή και αποθήκευση του Διεθνούς Αριθμού Συνδρομητή (IMSI) των καρτών SIM και του αριθμού διεύθυνσης MAC των ηλεκτρονικών συσκευών που εισέρχονταν εντός της εμβέλειας του συστήματος.

6. Πέραν από την καταχώριση της ποινικής υπόθεσης εναντίον της εταιρείας και τριών φυσικών προσώπων για αδικήματα που υποστηρίζονταν από τη συλλεχθείσα μαρτυρία, ενημερώσαμε την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την πτυχή της υπόθεσης που αφορούσε στα προσωπικά δεδομένα.

7. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στις 4 Νοεμβρίου 2021, ασκώντας τις  εξουσίες που της παρέχει ο Νόμος, επέβαλε στην εταιρεία «Ws Wispear Systems Ltd.» διοικητικό πρόστιμο ύψους €925.000 αναφορικά με την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως αυτή διαπιστώθηκε κατά την αστυνομική έρευνα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτρόπου, η εταιρεία αποδέχτηκε πλήρως την ευθύνη της και κατέβαλε το χρηματικό πρόστιμο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

8.    Κατ’ επέκταση, αξιολογώντας αφενός, το αβέβαιο της έκβασης μίας ακροαματικής διαδικασίας -ιδιαίτερα όταν εγείρονται πολύπλοκα νομικά, αλλά ιδίως τεχνικά ζητήματα- και αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη πλήρους ευθύνης εκ μέρους της «Ws Wispear Systems Ltd.» ενώπιον της Επιτρόπου, το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου που ενείχε τιμωρητικό χαρακτήρα, την άμεση καταβολή του προστίμου από την εταιρεία, το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα που κατέχονταν από την εταιρεία δεν χρησιμοποιήθηκαν για παρακολούθηση ή υποκλοπή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (προφορικής ή γραπτής) και το γεγονός ότι τα συστήματα λειτούργησαν στο πλαίσιο δοκιμαστικών (demos) χωρίς να έχουν ως στόχο συγκεκριμένα πρόσωπα/χρήστες, αποφασίσαμε τη διακοπή της ποινικής διαδικασίας εναντίον των τριών φυσικών προσώπων που διωχθήκαν, νοουμένου ότι η κατηγορούμενη εταιρεία «Ws Wispear Systems Ltd.» θα παραδεχόταν τις κατηγορίες που αντιστοιχούν στη συλλεχθείσα μαρτυρία. Τέτοια πρακτική ακολουθείται διαχρονικά από τις Εισαγγελικές Αρχές, εκεί και όπου οι περιστάσεις το προκρίνουν.

9. Ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η κατηγορούμενη εταιρεία παραδέχτηκε ενοχή σε 42 κατηγορίες και στις 22 Φεβρουαρίου 2022, της επιβλήθηκε η ποινή των €76.000. Η κατηγορούμενη εταιρεία, στην ουσία, τιμωρήθηκε, σε σχέση με την παράνομη  συμπεριφορά της, με το συνολικό πρόστιμο του €1.000.000, ποινή πρωτοφανή  για τα κυπριακά  δικαστικά  χρονικά.

10. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, εάν υπήρχε έστω και ίχνος μαρτυρίας που να αφορούσε παρακολουθήσεις ή υποκλοπές οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου επικοινωνίας (προφορικής ή γραπτής), τότε τα κριτήρια για την πορεία της υπόθεσης θα ήταν εντελώς διαφορετικά».

«Αναγκάζομαι να προβώ στις πιο πάνω διευκρινήσεις χωρίς να έχω πρόθεση να εμπλακώ σε αντιπαραθέσεις και πολιτικές συζητήσεις, τόσο λόγω της θέσεως μου ως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας όσο και ως εκ του χαρακτήρα μου», καταλήγει ο κ. Αγγελίδης.

Εταιρεία του Άβνι εγγράφηκε στον έφορο εταιρειών από το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ο Σάββας Αγγελίδης ήταν συνέταιρος µέχρι την υπουργοποίησή του το 2018

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, φαίνεται να παρείχε υπηρεσίες στον Άβνι.

Μια από τις εταιρείες του Άβνι ήταν η S9S, στην οποία ήταν συνέταιρος µε τον Μιχάλη Αγγελίδη, αδερφό του Σάββα Αγγελίδη. Στόχος της εταιρείας ήταν να πωλεί κάµερες και άλλο κατασκοπευτικό εξοπλισµό. Ο Σάββας Αγγελίδης είχε υποστηρίξει ότι δεν το γνώριζε.

Σύµφωνα όµως µε τα επίσηµα κρατικά αρχεία, η συγκεκριµένη εταιρεία (S9S) εγγράφηκε στον έφορο εταιρειών στις 10 Νοεµβρίου 2010 από το δικηγορικό γραφείο Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου ΔΕΠΕ. Πρόκειται για το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ο Σάββας Αγγελίδης ήταν συνέταιρος µέχρι την υπουργοποίησή του το 2018.

∆ιευθυντές της S9S ήταν ο Μιχάλης Αγγελίδης (αδερφός του Σάββα Αγγελίδη) και ο Σαχάκ Άβνι. Θέση γραµµατέα της εταιρείας S9S είχε η εταιρεία A.I.L Nominee Services Ltd, της οποίας µέχρι και τις 16.02.2018 ήταν µέτοχοι ο Σάββας Αγγελίδης και ο αδερφός του Μιχάλης. Στις 16.02.2018 και οι δύο µετέφεραν τις µετοχές τους στον Χρίστο Ιωαννίδη, συνέταιρο στο δικηγορικό γραφείο.

Όπως φαίνεται λοιπόν, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας παρείχε υπηρεσίες στον Σαχάκ Άβνι, διαµέσου του δικηγορικού του γραφείου και της εταιρείας A.I.L Nominee Services Ltd.

Πλέον η εταιρεία είναι διεγραµµένη, ωστόσο αυτό δεν αναιρεί τα πιο πάνω.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.