Αγγίζουν βαθιά την Κύπρο οι νέες κυρώσεις κατά την Ρωσίας

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Οι νέες κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν από την ΕΕ εναντίον της Ρωσίας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την Κύπρο και ιδιαίτερα τον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Οι νέες κυρώσεις αφορούν τα ακόλουθα:

• Απαγορεύεται η εγγραφή, η παροχή καταστατικής έδρας, επιχειρηματικής ή διοικητικής διεύθυνσης, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης σε νέα καταπιστεύματα ή σε οποιοδήποτε παρόμοιο νέο νομικό μόρφωμα που έχει ως καταπιστευματοπάροχους ή δικαιούχους Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία, νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που συστάθηκαν στη Ρωσία, νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50% φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που αναφέρεται στα δύο προηγούμενα σημεία.

• Απαγορεύεται η πώληση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε επίσημο νόμισμα κράτους-μέλους που εκδίδονται μετά τη 12η Απριλίου 2022 ή μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που παρέχουν άνοιγμα σε τέτοιες αξίες, σε οποιονδήποτε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα με έδρα τη Ρωσία. Ανάλογη ρύθμιση υπάρχει και για τη Λευκορωσία.

• Απαγορεύεται η αποδοχή καταθέσεων από Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία ή από νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα στη Ρωσία, εάν η συνολική αξία των καταθέσεών τους υπερβαίνει τις 100 χιλ. ευρώ.

• Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών πορτοφολιού, λογαριασμού ή φύλαξης κρυπτοστοιχείων σε Ρώσους υπηκόους ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στη Ρωσία ή σε νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς με έδρα τη Ρωσία, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις 10 χιλ. ευρώ.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.