«Αγκάθια» στην επικαιροποίηση πρωτοκόλλων για φάρμακα

Καθυστέρηση στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία

 

Καθυστέρηση στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στον κατάλογο φαρμάκων Ζ που αποζημιώνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), τα οποία μέχρι την ένταξή τους τυγχάνουν χειρισμού/έγκρισης από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ), εντοπίζει μεταξύ άλλων η Ελεγκτική Υπηρεσία κατά την εξέταση στην οποία έχει προβεί. Όπως σημειώνεται σε σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η καθυστέρηση φαίνεται να ευνοεί τις φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον καθυστερούν να επανέλθουν με αναθεωρημένες προτάσεις μετά την αρχική πρόταση που τους υποβάλλει ο Οργανισμός στο πλαίσιο επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ). Αυτό αφορά κυρίως προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλο αριθμό ασθενών, εφόσον οι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις ή να δώσουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν τιμές που να συγκρίνονται ευνοϊκά μεταξύ θεραπειών, οι οποίες με βάση το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο βρίσκονται στην ίδια γραμμή θεραπείας. Η ΕΥ σημειώνει ότι με βάση το άρθρο 35(3) του περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου Ν.89(Ι)/2001, ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του στον αιτούντα για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Συνέστησε στον Οργανισμό να επισπεύσει την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων των φαρμάκων, όπου απαιτείται, για να ενταχθούν τα καινοτόμα φάρμακα στον κατάλογο, βασιζόμενος σε πρακτικές που χρησιμοποιούν χώρες με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην εφαρμογή εθνικών σχεδίων υγείας, και να μελετηθούν επίσης οι ισχύοντες σχετικοί με το θέμα Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη στο πιο πάνω θέμα, με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών.

Σε απάντηση του Αν. ΓΔ του ΟΑΥ τον Νοέμβριο του 2022 σημειώνεται ότι ο Οργανισμός προχωρεί με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων και την αξιολόγηση των νέων φαρμάκων για ένταξή τους στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων, στα πρότυπα και σύμφωνα με τις πρακτικές των Συστημάτων Υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες της Κύπρου και σε συνέπεια με τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΕ. Πέραν του πολύπλοκου της πιο πάνω διαδικασίας, καθυστέρηση επέφερε μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι με την ανάληψη της 2ης Φάσης των φαρμάκων από τον ΟΑΥ, διαπίστωσαν ότι πολλά από τα πρωτόκολλα δεν είχαν αναθεωρηθεί ή νέα φάρμακα δεν είχαν αξιολογηθεί από την αρμόδια Αρχή, γεγονός το οποίο τους είχε επιφορτίσει με ένα μεγάλο όγκο εργασίας που δεν ανάμεναν. Καθυστέρηση επίσης προκαλεί και το γεγονός ότι ο ΟΑΥ δέχεται μεγάλη πίεση από το ΥΥ για ένταξη φαρμάκων που εγκρίνει η ΕΟΑ στον ΚΦΠ, με αποτέλεσμα να προχωρεί πολλές φορές σε αυτεπάγγελτη αξιολόγηση φαρμάκων για τα οποία δεν έχει υποβληθεί αίτημα για ένταξή τους στο ΓεΣΥ, προκαλώντας αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη διαδικασία, αφού η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων επιβαρύνει τον Οργανισμό και όχι τη φαρμακευτική εταιρεία ως ορίζει η νομοθεσία.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.