Αγώνας για τα δικαιώµατα των συνταξιούχων

Του Κώστα Σκαρπάρη*


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΤο 2021 ήταν ακόµη µια δύσκολη χρονιά για τους συνταξιούχους λόγω και της συνεχιζόµενης πανδηµίας του κορονοϊού. Η ΕΚΥΣΥ κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου συνέχισε τα έντονα διαβήµατα προς την κατεύθυνση της κυβέρνησης για επίλυση των χρόνιων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι συνταξιούχοι.

Τον Σεπτέµβριο πραγµατοποίησε εκδηλώσεις διαµαρτυρίας και επαρχιακά συνέδρια των συνταξιούχων σε όλη την Κύπρο, τα οποία µε υποµνήµατά τους προς την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Υγείας απαιτούν άµεση επίλυση των προβληµάτων αυτών.

Μέχρι στιγµής η Υπουργός Εργασίας δεν καθόρισε συνάντηση την οποία ζήτησε επανειληµµένα η ΕΚΥΣΥ, ενώ µε τον Υπουργό Υγείας καθορίστηκε µεν συνάντηση, ωστόσο λόγω της επιδείνωσης της πανδηµίας αυτή αναβλήθηκε και αναµένεται να καθοριστεί νέα τον Ιανουάριο του 2022.

Η ΕΚΥΣΥ είναι αποφασισµένη και µέσα στο νέο χρόνο να χρησιµοποιήσει όλα τα νόµιµα µέσα που έχει στη διάθεσή της και µε νέους αγώνες να επιδιώξει περαιτέρω πίεση προς την κυβέρνηση για επίλυση των προβληµάτων. Στόχος της παραµένει και για το 2022 η επανάκτηση και η επαναφορά όλων των δικαιωµάτων των συνταξιούχων στο σηµείο που ήταν πριν την κρίση. Επίσης προτεραιότητά µας είναι η κατάργηση της µείωσης (πέναλτι) του 12% στις συντάξεις σε άτοµα που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Η ΠΕΟ και η ΕΚΥΣΥ σηµειώνουν ότι µέχρι σήµερα υπάρχει άρνηση από πλευράς της κυβέρνησης για θετική αντιµετώπιση του συγκεκριµένου αιτήµατος, η οποία επαναλήφθηκε πάρα πολλές φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Γι’ αυτό, όπως είναι γνωστό, αναλάβαµε πρωτοβουλία και καλέσαµε σύσκεψη όλων των οργανώσεων που εκπροσωπούν µισθωτούς εργαζόµενους, συνταξιούχους, αγρότες, µικροµεσαίους, νέους και νέες, γυναίκες και γενικά όλο το φάσµα των ασφαλισµένων στο ΤΚΑ και στη συνέχεια έγινε µεγάλη κινητοποίηση µε συµµετοχή 15 οργανώσεων τον Απρίλη, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο και δόθηκε υπόµνηµα στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.

Απάντηση δεν πήραµε, ωστόσο επιτέλους άρχισε ένας διάλογος µέσω του Εργατικού Συµβουλευτικού Σώµατος και για άλλα προβλήµατα, όπως ο κατώτατος µισθός κ.α.

ΠΕΟ και ΕΚΥΣΥ είµαι βέβαιος ότι θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να καταργηθεί αυτό το άδικο µέτρο που µας επιβλήθηκε από την Τρόικα µε άλλα δεδοµένα και έχει ως αποτέλεσµα συνταξιούχοι µε πάνω από 33,5 µέχρι και 47 ή 49 χρόνια εργασίας να τιµωρούνται µόνιµα µε µείωση της σύνταξής τους κατά 12%.

Στις προτεραιότητές µας είναι και η επαναφορά των εισοδηµατικών κριτηρίων και του ύψους του ποσού που ίσχυαν το 2012 σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους του πασχαλινού επιδόµατος, η επαναφορά του επιδόµατος µάνας στο ύψος που ήταν πριν, η επαναφορά του δικαιώµατος δωρεάν µεταφοράς σε όλους τους συνταξιούχους και η βελτίωση των δικαιωµάτων από την κοινωνική κάρτα.

Ταυτόχρονα, το θέµα της αποπληρωµής του µεγάλου χρέους του κράτους προς το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η δηµιουργία πραγµατικού αποθεµατικού του Ταµείου είναι εξαιρετικής σηµασίας για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς του και της δυνατότητας να ανταποκρίνεται στο ρόλο του και τονίζεται η ανάγκη άµεσα να γίνει προγραµµατισµός για τη σταδιακή αποπληρωµή του.

Θα συνεχίσουµε, ακόµα, τους αγώνες µας, ώστε να πάρουν σύνταξη χηρείας όλοι οι άντρες χήροι, να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα από την εφαρµογή του ΓεΣΥ και ιδιαίτερα από το κόστος στα φάρµακα, να επισπευστεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιδοµάτων Πρόνοιας και του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να επιλυθεί το πρόβληµα επικοινωνίας µε τις πιο πάνω Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας.

Λόγω των αδικαιολόγητα µεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην εξέταση των αιτήσεων, µερικές χιλιάδες συνταξιούχων και χαµηλοσυνταξιούχων δυστυχώς πέρασαν τις γιορτές χωρίς κανένα εισόδηµα, γι’ αυτό καθίσταται αναγκαίο η κυβέρνηση χωρίς άλλη καθυστέρηση να επιλύσει το πρόβληµα.

Ως ΕΚΥΣΥ ζητούµε ακόµη άµεση λήψη µέτρων από την κυβέρνηση για έλεγχο των τιµών και παραχώρηση αντισταθµιστικών παροχών προς τους συνταξιούχους για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, η οποία έχει γονατίσει τα νοικοκυριά των συνταξιούχων.

Ως κυπριακή κοινωνία έχουµε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι µε τους αγώνες τους άλλαξαν ριζικά τη ζωή στη χώρα µας. Πολλαπλή ακόµη υποχρέωση έχουµε για τη συνεχιζόµενη προσφορά τους αλλά και για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε µια οµάδα πολιτών που καθίστανται εκ των πραγµάτων όλο και πιο αδύναµοι, γι’ αυτό και οφείλουµε να µεριµνούµε για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

* Γενικός Γραµµατέας ΕΚΥΣΥ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.