Η «αγορά υπηρεσιών» επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης

Προοδευτική: Χαιρετίζει τις εξαγγελίες, αλλά διαφωνεί κάθετα με τον τρόπο υλοποίησης

 

Με αφορμή τη δημόσια κατάθεση του περιγράμματος της εκπαιδευτικής πολιτικής που προτίθεται να ακολουθήσει το Υπουργείο Παιδείας για Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Ένταξης Μαθητών και Μαθητριών με Μεταναστευτική Βιογραφία στα σχολεία, αλλά και της άρνησης του Υπουργείου να σεβαστεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου για το καθεστώς εργοδότησης στα απογευματινά προγράμματα, η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών σημειώνει ότι ορθά εντοπίζεται η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και υιοθέτηση ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τους μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία, «έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν σε όλους τους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επιτυχίας στην εκπαίδευση, σε μια κοινωνία της οποίας ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας γίνεται όλο και πιο έντονος».

Προσθέτει δε ότι από τη σχολική χρονιά 2009-2010, κατά την οποία υιοθετήθηκε ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική για «ένταξη των αλλόγλωσσων μαθητών/ριών στο εκπαιδευτικό σύστημα και συνακόλουθα στην κυπριακή κοινωνία», αυτό το μεγάλο κεφάλαιο έχει μπει στο περιθώριο, για να αναφέρει ότι από τότε το Υπουργείο Παιδείας αξιοποιεί κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, εφαρμόζοντας διάφορα προγράμματα.

Σημειώνει ότι τα «τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας» είχαν λειτουργήσει πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2010-2011 στη Δημοτική με την παραχώρηση επιπλέον διδακτικού χρόνου ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ την ίδια σχολική χρονιά είχαν εφαρμοστεί προγράμματα που αφορούσαν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, παρακολούθησης προγραμμάτων σε απογευματινό χρόνο, ανάπτυξη έγκυρων και αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων «Ελληνομάθειας». «Έκτοτε και παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία έχει διπλασιαστεί, καμία αλλαγή ως προς τον επέκταση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών έχει καταγραφεί, με τις ώρες που παρέχονται για ενισχυτική διδασκαλία να παραμένουν σχεδόν οι ίδιες», τονίζει.

Οι πολιτικές που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο, αναφέρει, μάς βρίσκουν σύμφωνους ως προς τη στοχοθεσία, ωστόσο προσθέτει ότι «διαφωνούμε κάθετα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο προτίθεται να υλοποιήσει το σχεδιασμό του και ειδικότερα το καθεστώς εργοδότησης των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να τις εφαρμόσουν».

Καταλήγοντας, καλεί το Υπουργείο όπως εφαρμόσει όλες τις εκπαιδευτικές πολιτικές μέσα από νέες συμβάσεις εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση νέες θέσεις εργασίας και όχι με την απαράδεκτη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.