ΑΗΚ και Υφυπουργείο Έρευνας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της πράσινης μετάβασης στον νευραλγικό τομέα της Ενέργειας, υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ Μιχάλης Κωμοδρόμος.

Όπως μεταδίδει το ΓΤΠ, σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι να δώσει ώθηση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η προώθηση δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων ενημέρωσης και δικτύωσης για το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ ΥΦΕΚΨΠ και ΑΗΚ και η συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την προώθηση πρωτοβουλιών και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Έρευνας Κυριάκος Κόκκινος, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας.

Επεσήμανε, επίσης ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία, από νευραλγικούς οργανισμούς όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενη αξίας, με αντίκτυπο σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής και οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Τόνισε επίσης ότι η δημιουργία κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ΑΗΚ και του οικοσυστήματος Ε&Κ, αποτελούν σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Αρχής σε θέματα ενέργειας και πράσινης ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ είπε ότι ο Οργανισμός επιδιώκει να ενθαρρύνει και να υλοποιεί καινοτόμες ιδέες μέσω της διασύνδεσης του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους Φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

«Επιδιώκουμε να αντλήσουμε ιδέες και επιστημονική γνώση και συνάμα να προωθήσουμε την καινοτομία στον ζωτικό τομέα της ενέργειας μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων και υποδομών μας», πρόσθεσε.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει, την προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της Πράσινης Συμφωνίας, την προώθηση των πολιτικών Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, την ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας στον τομέα της Ενέργειας

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.