Προθεσμία δύο ετών για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας

Διά νόμου ρύθμιση της ενοικίασης οικιών και διαμερισμάτων τύπου Airbnb

 

Το πλαίσιο για ρύθμιση της ενοικίασης οικιών και διαμερισμάτων τύπου Airbnb ενέκρινε χθες η Ολομέλεια της Βουλής, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τουριστική βιομηχανία.

Οι ενοικιάσεις μέσω Airbnb αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, έκθεση της KPMG έδειξε ότι το 2018 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 40% στον αριθμό των τουριστών οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε καταλύματα τύπου airbnb, αφού έφτασαν σχεδόν στις 55 χιλιάδες.

Η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε, προνοεί τη δημιουργία Μητρώου Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, ενώ καθορίζει κριτήρια για κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων σε τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και διαμερίσματα. Επίσης η νομοθεσία περιλαμβάνει προϋποθέσεις και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται από τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα στο  Υφυπουργείο Τουρισμού να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εγγραφής ή τήρησης από τον επιχειρηματία ή τον διαχειριστή του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος των όρων της άδειας εγγραφής.

Σημειώνεται ότι στο αρχικό κείμενο της νομοθεσίας υπήρχε πρόνοια στην οποία αναφέρετο ότι στις περιπτώσεις στις οποίες το κατάλυμα αποτελεί μονάδα σε κοινόκτητη ιδιοκτησία ή κοινόκτητη οικοδομή πρέπει να απαιτείται η εκ των προτέρων μη λήψη αρνητικής απόφασης από τη Διαχειριστική Επιτροπή ή τον Διαχειριστή Κοινόκτητων Οικοδομών, ή την πλειοψηφία των ιδιοκτητών και/ή δικαιούχων χρηστών των άλλων μονάδων. Ωστόσο, η υπό αναφορά πρόνοια αφαιρέθηκε μετά από εισήγηση των βουλευτών Κώστα Κώστα, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Χριστάκη Τζιοβάνη εκ μέρους του ΑΚΕΛ, Γεώργιου Παπαδόπουλου της Αλληλεγγύης και Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ. Οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε είναι, πρώτο επειδή τα καταλύματα θα ελέγχονται από άλλη Αρχή προκειμένου να πάρουν άδεια για να ενταχθούν στο Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, και δεύτερο για να αποφευχθούν προβλήματα και παρεξηγήσεις μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών. Εξάλλου, όπως επεσήμανε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες οι οποίες δεν διαθέτουν διαχειριστική επιτροπή ή διαχειριστή. Επίσης διερωτήθηκε τι θα γίνεται αν μια διαχειριστική επιτροπή υπολειτουργεί ή αν ο διαχειριστής έχει τις προσωπικές του απόψεις για κάποια θέματα και δεν συμφωνεί με τη διαχείριση του διαμερίσματος, όπως αποφασίζει ο ιδιοκτήτης;

Ακόμη, η Βουλή ενέκρινε τροπολογία την οποία κατέθεσαν από κοινού οι βουλευτές Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ και Άγγελος Βότσης και Μαρίνος Μουσιούττας του ΔΗΚΟ, όπως η χρονική προθεσμία για συμμόρφωση των υφιστάμενων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων με τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας αυξηθεί από ένα έτος σε δύο έτη.

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 20 χιλιάδες αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τα οποία ενοικιάζονται κυρίως σε ξένους. Ωστόσο κατά διαστήματα υπάρχουν παράπονα και καταγγελίες.

Με τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος αναμένεται ότι θα υπάρξει αναβάθμιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας, αλλά και αύξηση  του αριθμού των προσφερόμενων καταλυμάτων σε περιοχές απομακρυσμένες στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα τουριστικά καταλύματα ή ξενοδοχεία, γεγονός που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων περιοχών, αλλά και άλλων μορφών τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου