Κονδύλια συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ ζητά το ΡΙΚ από τη Βουλή, για κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων σε Κύπρο και εξωτερικό, αλλά και «για τις ανάγκες του προγράμματος της τηλεοπτικής περιόδου 2019-2020, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα πολιτιστικά και ηθογραφικά προγράμματα», όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα.

Το αίτημα αφορά την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει εγκριθεί ήδη από τη Βουλή, αλλά απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών για την αποδέσμευσή του, καθώς και την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 500 χιλ. ευρώ. Μάλιστα για το σκοπό αυτό κατατέθηκε στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός, με την παράκληση «όπως επισπευσθεί η συζήτησή του από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή».

Σημειώνεται ότι κατά την ψήφιση του βασικού προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2019 μπήκε ρήτρα για απαγόρευση των εμπορικών διαφημίσεων, ενώ κόπηκε κονδύλι ύψους 400 χιλ. ευρώ. Με τον νέο συμπληρωματικό προϋπολογισμό επανέρχεται το κονδύλι των 400 χιλ. ευρώ, ενώ ζητείται επίσης η έγκριση άλλων 100 χιλ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο βασικός προϋπολογισμός του ΡΙΚ προβλέπει έσοδα ύψους 34 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 32,9 εκατ. ευρώ προέρχονται από κρατικές χορηγίες. Επίσης προβλέπονται έξοδα ύψους 34 εκατ. ευρώ, δηλαδή ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος. Όσον αφορά τα 2,5 εκατ. ευρώ για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση της Επιτροπής Οικονομικών για την αποδέσμευσή τους, όπως αναφέρεται σε επιστολή του προέδρου του ΔΣ του ΡΙΚ, Ανδρέα Φράγκου, το ποσό αφορά συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), καθώς και εγχώριους συνεργάτες του ΡΙΚ. Επίσης το κονδύλι αφορά θέματα υποδομών, όπως η αντικατάσταση πομπών.

Ακόμη, στο πιο πάνω ποσό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις έναντι του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων του ΡΙΚ. Το αίτημα του ΡΙΚ αναμένεται να εξεταστεί στην ερχόμενη προγραμματισμένη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου