Μετά από αίτημα μεταστέγαση σταθμών, προειδοποιεί η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Εχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί οργανισμοί μεταστεγάζονται χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και έγκρισή της, αναφέρει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και  επισύρει την προσοχή σε όλους τους οργανισμούς όπως, σε περίπτωση μετακίνησης των εγκαταστάσεων τους σε νέα υποστατικά, υποβάλλουν εγκαίρως και εκ των προτέρων τόσο το σχετικό αίτημά τους, όσο και τα σχετικά με την μετακίνηση στοιχεία.

“Σε αντίθετη περίπτωση, η Αρχή θα δύναται να προχωρήσει με όλες τις νενομισμένες ενέργειες”, προειδοποιεί σε εγκύκλιο που εξέδωσε την Πέμπτη με θέμα «Μετακίνηση Εγκαταστάσεων Ραδιοφωνικών Οργανισμών», επισύροντας την προσοχή σε όλους τους Ιδιωτικούς Ραδιοφωνικούς Οργανισμούς για τα ισχύοντα με βάση το νόμο.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης αναφέρεται στο άρθρο 21(1) το οποίο αναφέρει ότι  “η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να χορηγηθεί υπό τους όρους και τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή τους οποίους η Αρχή κρίνει σκόπιμο να επιβάλει”.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται όροι ή περιορισμοί “ως προς τη θέση και τη φύση του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού, τους σκοπούς, τη λειτουργία, τα προγράμματα, το προσωπικό, τα μηχανήματα που θα τοποθετηθούν ή θα χρησιμοποιηθούν και τον τόπο όπου εγκαθίστανται κεραίες και πομποί, ο οποίος θα καθορίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του πολίτη και του περιβάλλοντος».

Ως εκ τούτου, αναφέρεται, οι εγκαταστάσεις ενός οργανισμού (γραφεία, στούντιο κ.τ.λ.), σύμφωνα και με τη χορηγηθείσα άδειά του αποτελούν, μεταξύ άλλων, αναπόσπαστο και βασικό μέρος των όρων της άδειας.

“Συνεπώς, για οποιαδήποτε μεταφορά των εγκαταστάσεων ενός οργανισμού σε νέα υποστατικά, απαιτείται η εκ των προτέρων ενημέρωση της Αρχής καθώς επίσης και η υποβολή σχετικών εγγράφων και στοιχείων”, τονίζεται.

Η Αρχή, για να είναι σε θέση να εξετάσει αίτημα μεταστέγασης ραδιοφωνικού οργανισμού, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσει κατά πόσο συνεχίζουν να πληρούνται τα σχετικά βασικά τεχνικά κριτήρια βάσει των οποίων είχε αρχικά χορηγηθεί η άδεια.

Ως εκ τούτου, κάθε αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα ή/ και στοιχεία: Κατάλογος εξοπλισμού παραγωγής και επεξεργασίας ήχου και οι τεχνικές προδιαγραφές  αυτού, Αρχιτεκτονική αποτύπωση του χώρου, ήτοι κάτοψη των ραδιοθαλάμων με σημειωμένες τις θέσεις των μηχανημάτων, Μελέτη και μετρήσεις ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης των ραδιοθαλάμων, Μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του οργανισμού (σχέδιο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων νέου κτιρίου), Δομή του οργανισμού σε σχέση με την εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης ροής προγράμματος. (Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) εάν προβλέπεται.), πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις του οργανισμού κρίθηκαν κατάλληλες από απόψεως πυροπροστασίας και πρωτότυπο πιστοποιητικό από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του οργανισμού βρίσκονται σε άρτια κατάσταση.

Περαιτέρω, αναφέρεται, και λόγω του ότι έχει παρατηρηθεί ότι αρκετοί οργανισμοί μεταστεγάζονται χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και έγκρισή της, η Αρχή επισύρει την προσοχή σε όλους τους οργανισμούς όπως, σε περίπτωση μετακίνησης των εγκαταστάσεων τους σε νέα υποστατικά, υποβάλλουν εγκαίρως και εκ των προτέρων τόσο το σχετικό αίτημά τους, όσο και τα σχετικά με την μετακίνηση στοιχεία.

“Σε αντίθετη περίπτωση, η Αρχή θα δύναται να προχωρήσει με όλες τις νενομισμένες ενέργειες”, καταλήγει η εγκύκλιος.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy