Θέμα αναγνώρισης του δικαιώματος του εκλέγειν και στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες αιτείται η Κίνηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων μανάδων, ζήτημα το οποίο ενδέχεται να διαφοροποιήσει τον εκλογικό χάρτη των Βουλευτικών ως προς την κατανομή των εδρών ανά επαρχία.

Το θέμα απασχολεί την Κίνηση, η οποία έδωσε σήμερα σχετικό σημείωμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων.

Μετά τη συνεδρία η Πρόεδρος της Κίνησης Μαρκέλλα Ησαΐα Τσιάκκα, ανέφερε ότι φυσιολογικά θα υπάρξει διαφοροποίηση καθώς ο πληθυσμός της Κύπρου διαφοροποιείται, υπενθυμίζοντας την μεταφορά μιας έδρας από τη Λευκωσία στη Λάρνακα.

Υπεραμύνθηκε του δικαιώματος αυτού , καθώς όπως είπε από την στιγμή που το πολιτικό ζήτημα παραμένει ανεπίλυτο θα πρέπει να προσμετράται η φωνή των προσφύγων.

Διερωτήθηκε πως είναι δυνατον ένα παιδί, να μην δικαιούνται να επιλέξει την περιφέρεια άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος ως εκ μητρογονίας πρόσφυγας.

Η Κίνηση ζητεί συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου του άρθρου 107 του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου του 2002.