Ακάμας: Καμπανάκι ΕΥ προς Τμήμα Δασών για τις προσφορές

Αφορά τα βελτιωτικά έργα του οδικού δικτύου του Δασικού Πάρκου Ακάμα

Σε συστάσεις προς το Τμήμα Δασών προχώρησε η Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με την προσφορά για βελτιωτικά έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατά τον καταρτισμό των εγγράφων του διαγωνισμού για τη βελτίωση μέρους του κύριου οδικού δικτύου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα (Φάση Α’) δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία σε όρους/πρόνοιες που καθορίζονται, τόσο στα Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμών όσο και στις Εγκυκλίους της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ), με αποτέλεσμα μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας να προχωρήσει το Τμήμα Δασών σε αριθμό τροποποιήσεων στο στάδιο της προσφοροδότησης για σκοπούς συμμόρφωσης με τα πιο πάνω.

Ανάμεσα σ’ άλλα, η ΕΥ εντόπισε ότι η Αναθέτουσα Αρχή (το Τμήμα Δασών εν προκειμένω) δεν καθόρισε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις συμμετοχής σε σχέση με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων που θα αναλάβουν το έργο (βελτίωση οδικού δικτύου Ακάμα), όπως ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών χρόνων και η δυνατότητα των οικονομικών φορέων να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων. «Κατά τον καταρτισμό των εγγράφων μελλοντικών διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, να διασφαλιστεί εξ αρχής η συμμόρφωση των προνοιών των εν λόγω εγγράφων με τις πρόνοιες, τόσο της σχετικής νομοθεσίας όσο και των Πρότυπων Εγγράφων Διαγωνισμών και Εγκυκλίων της ΑΑΔΣ, ούτως ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εξασφάλισης ικανοποιητικής ευρύτητας συμμετοχής, ανάπτυξης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και διασφάλισης της ικανότητας των επιτυχόντων προσφοροδοτών να υλοποιήσουν με επιτυχία τις συμβάσεις που θα αναλάβουν», τονίζει στη σύσταση προς το Τμήμα Δασών η ΕΥ.

Πάντως, τον Νοέμβριο του 2022 ο διευθυντής του Τμήματος Δασών ανέφερε με επιστολή του προς την Υπηρεσία ότι οι εισηγήσεις της Ε. Υπηρεσίας είχαν υιοθετηθεί από το Τμήμα του στο στάδιο των διευκρινίσεων/τροποποιήσεων. Ανέφερε επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τον καταρτισμό των εγγράφων μελλοντικών διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν, θα διασφαλίσει εξαρχής τη συμμόρφωση των προνοιών των εν λόγω εγγράφων με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.