ΑΚΕΛ: Άλλος ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός
  Τοyς λόγους που πρόκειται να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2020 παράθεσε το ΑΚΕΛ με τον Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών Μελετών, Χάρη Πολυκάρπου, να αναφέρει πως πρόκειται για ακόμα ένα αντιαναπτυξιακό και αντιλαϊκό προϋπολογισμό.

  Αυτούσια η δήλωση του Χάρη Πολυκάρπου:

  Ο Προϋπολογισμός για το 2020 είναι ένας ακόμα προϋπολογισμός αντιαναπτυξιακός, αντικοινωνικός, αντιλαϊκός, χωρίς όραμα και στην ίδια φιλοσοφία των προηγούμενων χρόνων.
  Η Κυπριακή οικονομία έχει ανάγκη για ολοκληρωμένη στρατηγική στην ανάπτυξη με στόχο την υλοποίηση ενός πολύπλευρου και ισορροπημένου μοντέλου, μακριά από τις «αρπακτές» και τις φούσκες. Τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει να στραφούν στην ενίσχυση των υποδομών και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των εισοδηματικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση δεν έχει το χαρακτήρα λαϊκισμού, αντίθετα είναι μια εξόχως αναπτυξιακή πολιτική.
  Αντί αυτού ο προϋπολογισμός ικανοποιεί τις δογματικές αγκυλώσεις της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης Ν. Αναστασιάδη – Δημοκρατικού Συναγερμού:
  Παρά τη βελτίωση των δημοσιών οικονομικών οι συνολικές δημόσιες επενδύσεις παραμένουν μειωμένες συγκριτικά με την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση.
  Οι κοινωνικές παροχές, με εξαίρεση της συμπερίληψη από φέτος των δαπανών για το ΓεΣΥ παραμένουν καθηλωμένες.
  Η φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους παραμένει προβληματική ενώ η φοροδιαφυγή καλά κρατεί.
  Τα ΜΕΔ και οι εκποιήσεις απειλούν τη στέγη των νοικοκυριών, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει απούσα από προγράμματα προσιτής στέγης.
  Τέλος, η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει στο επίκεντρο του την ιδιωτικοποίηση κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.
  Για αυτούς τους λόγους το ΑΚΕΛ προτίθεται να καταψηφίσει τον Προϋπολογισμού για το 2020.